WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe istnieje od 1973 roku. Jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego w Warszawie i stanowi kompleks 12 obiektów w tym 11 przychodni.

Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia nasz Zespół zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji leczniczej, opieki stomatologicznej, hospicyjnej i pielęgniarskiej

opieki długoterminowej, leczenia psychiatrycznego: w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Cyklicznie organizujemy akcje profilaktyczne oraz realizujemy programy z zakresu promocji zdrowia finansowane przez NFZ i ze środków budżetowych m.st. Warszawy. Od kilku lat na terenie SZPZLO Warszawa Praga Południe działa „Szkoła Rodzenia”, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej…