face


Kontakt

kontakt

Nazwa i adres siedziby:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe
04-082 Warszawa ul. Krypska 39

Regon 012867570-00028
NIP 113-01-03-905

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 22 813 30 51 do 55
Sekretariat Dyrektora tel. 22 813 30 51 do 55
tel. 22 810 06 04
fax. 22 810 11 63
e-mail: sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl
CALL CENTER tel. 22 211 80 01 (w godz. 7:00 – 14:00)
Adres strony internetowej www.szpzlo.praga-pld.pl

 

Dyrektor
Iwona Puchalska


Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
lek. med. Jacek Blank
tel. 22 813 30 51
fax. 22 810 62 37
e-mail: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl

Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno – Organizacyjnych
mgr Anna Jarecka

Główny Księgowy
mgr Mariola Kwaśniewska
tel. 22 810 25 20
tel. 22 813 30 51

Kancelaria Ogólna
tel./fax. 22 813 25 61
tel. 22 813 30 51

Biuro RUM
ul. Kickiego 24
tel. 22 810 67 23
tel. 22 810 40 30
tel. 22 810 92 36

Dział Administracyjno – Organizacyjny
tel. 22 813 30 50
tel. 22 813 30 51

Dział Marketingu
tel. 22 810 78 49
tel. 22 813 37 26
tel. 22 813 30 51
tel. 22 810 86 18

Inspektor Ochrony Danych
Anna Czech
tel. 22 813 30 51
e-mail: iod@szpzlo.praga-pld.pl

Dział Księgowości
tel. 22 810 50 86
tel. 22 813 30 51

Dział Kadr i Płac
tel. 22 810 54 38
tel. 22 813 36 61
tel. 22 813 30 51

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 22 810 20 96
tel./fax. 22 810 46 82
tel. 22 813 30 51

Specjalista ds. Epidemiologii
Centrala tel. 22 810 20 42

Sekcja Promocji Zdrowia
tel. 22 810 30 52

Sekcja Techniczna
tel. 22 813 94 46

Sekcja Informatyczna
tel. 22 813 30 51 do 55

Godziny pracy rejestracji:

ZLO ul. Abrahama 16 Rejestracja ogólna (7:30 – 20:00) 22 673-81-66, 22 671-24-17
  Rejestracja POZ dla dzieci (7:30 – 20:00) 22 671-24-63
  Rejestracja kardiologiczno-urologiczna
(7:30 – 20:00, piąt. 7:30 – 14:30)
22 671-24-79
  Rejestracja poradni fizjoterapii (8:00 – 18:00) 22 673-39-92
ZLO ul. Ateńska 4 Rejestracja POZ dla dorosłych (8:00 – 18:00) 22 617-32-96
ZLO ul. Grochowska 339 Rejestracja ogólna (7:30 – 18:00) 22 810-84-15, 22 870-43-83
  Rejstracja POZ dla dzieci (7:30 – 18:00) 22 810-21-11
ZLO ul. Kickiego 24 Rejestracja ogólna (7:30 – 20:00) 22 810-41-71, 22 810-92-37
ZLO ul. Korytnicka 42/44 Rejestracja poradni stomatologicznej (7:00 – 20:00) 22 810-70-35, 22 810-54-35
ZLO ul. Ostrołęcka 4 Rejestracja ogólna (7:30 – 20:00),
zapisy telefoniczne od 8:00
22 810-33-73, 22 810-67-75, 22 810-20-42
  Rejstracja POZ dla dzieci (7:30 – 18:00),
zapisy telefoniczne od 8:00
22 810-45-91
ZLO ul. Ostrzycka 2/4 Rejestracja POZ dla dorosłych (7:30 – 18:00) 22 813-27-82
ZLO ul. Saska 61 Rejestracja ogólna (7:00 – 20:00)
zapisy telefoniczne od 7:30
22 617-67-33, 22 617-67-07, 22 617-67-04
  Rejestracja pracowni RTG i USG (7:30 – 19:00) 22 672-80-22
  Rejestracja pracowni endoskopii
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8:00 – 14:00)
22 617-21-89
  Rejestracja poradni dermatologicznej (dla dorosłych)
(7:00 – 20:00) zapisy telefoniczne od 7:30
22 617-94-75
  Rejestracja poradni chorób płuc i gruźlicy
(7:00 – 20:00) zapisy telefoniczne od 7:30
22 617-21-43
  Rejestracja poradni fizjoterapii (7:30 – 15:00) 22 617-30-05
  Rejestracja POZ dla dzieci (7:00 – 20:00) 22 617-67-34
ZLO ul. Styrska 44 Rejestracja POZ dla dorosłych (8:00 – 20:00) 22 610-72-52, 22 610-46-90
  Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (8:00 – 20:00) 22 617-56-82, 22 616-39-34
  Sekretariat Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych (8:00 – 15:35) 22 617-41-34
  Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (8:00 – 19:00, piąt. 8:00 – 15:35) 22 810-44-36
  Rejestracja Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (pon., wt., śr. 10:00 – 17:35; czw., piąt. 8:00 – 15:35) 22 810-80-78
  Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (8:00 – 18:00) 22 617-63-08, 607-227-998
ZLO ul. Sygietyńskiego 3 Rejestracja POZ dla dorosłych (7:30 – 18:00),
zapisy telefoniczne od 8:00
22 810-04-42
  Rejestracja POZ dla dzieci (7:30 – 18:00),
zapisy telefoniczne od 8:00
22 810-09-30