face
bip
wozek


Praktyki

 

INFROMACJE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LEKARSKICH ZAINTERESOWANYCH ODBYCIEM PRAKTYK W SZPZLO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE.

 

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia wakacyjnych praktyk studenckich przez studentów kierunków lekarskich.

Praktyki można odbyć w ZLO przy ul. Grochowskiej 339 oraz przy ul. Styrskiej 44.

W tym celu należy złożyć w Dziale Kadr wniosek do Dyrektora o wyrażenie zgody na odbycie wakacyjnych praktyk studenckich, a następnie, po uzyskaniu zgody, uzupełnić dokumentację o następujące dokumenty

  • Podanie o odbycie praktyk + skierowanie
  • Porozumienie z uczelnią
  • Karta praktyk
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy
  • zaswiadczenie o szczepieniu p.WZW B
  • zaswiadczenie o przeprowadzeniu badan sanit.epidem.
  • polisa OC + NNW
  • informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym + zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze niż 1 miesiąc od daty rozpoczęcia praktyk

 

Wniosek do pobrania