face
bip
wozek


Staże

 

INFORMACJA DLA LEKARZY ZAINTERESOWANYCH ODBYWANIEM STAŻU KIERUNKOWEGO

 

Informujemy, że SZPZLO Warszawa Praga Południe posiada akredytację do prowadzenia stażu kierunkowego,
w poradni POZ sprawującej opiekę nad dziećmi dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii.

Staż realizowany jest w następujących Zakładach Lecznictwa Otwartego (ZLO):

  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZLO ul. Abrahama 16,
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZLO ul. Saska 61,
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZLO ul. Grochowska 339.

 

Warunkiem realizacji stażu jest:

1. podpisanie porozumienia pomiędzy SZPZLO Warszawa Praga Południe a Jednostką Kierującą,

2. akceptacja wniosku lekarza,

3. dostarczenie do Działu Kadr i Płac następujących dokumentów:

  • skierowania do odbywania stażu kierunkowego wystawionego przez Jednostkę Kierującą,
  • oryginału dyplomu,
  • oryginału prawa wykonywania zawodu,
  • karty szkolenia specjalizacyjnego,
  • polisy ubezpieczenia OC lekarza.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji stażu można uzyskać w Dziale Kadr i Płac
pod nr telefonu 22 810 54 38, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:30.

 

Do pobrania

Wzory umowy i wniosku:

umowa o staż kierunkowy (format .docx),

umowa o staż kierunkowy (format .pdf),

wniosek lekarza zatrudnionego w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbywanie stażu kierunkowego (format .docx),

wniosek lekarza zatrudnionego w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbywanie stażu kierunkowego (format .pdf).

 

 

AKREDYTACJA DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W ZAKRESIE MEDYCYNY RODZINNEJ

 

Informujemy, że w 2020 roku SZPZLO Warszawa Praga Południe uzyskał akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Akredytacja została przyznana przez Zespół Ekspertów przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego dla Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ZLO przy ul. Grochowskiej 339 dla jednego rezydenta. Funkcja kierownika specjalizacji została przyznana lekarzowi specjaliście medycyny rodzinnej.