face
bip
wozek


Program profilaktyki onkologicznej

 

Cel programu:

Doskonalenie umiejętności w zakresie samobadania piersi i jąder oraz zwiększenie wiedzy z zakresu profilaktyki nowotworu piersi i jąder.

  • Cel realizowany będzie poprzez działania edukacyjne skierowane do ogólnej grupy pełnoletnich pacjentek i pacjentów zgłaszających się do poradni POZ.
  • Pacjenci otrzymają broszurę edukacyjno-informacyjną oraz zostaną przeszkoleni przez personel medyczny poradni w zakresie samobadania piersi i jąder przy pomocy modeli-fantomów.

Dla kogo jest program?

Adresatami programu są pacjenci zadeklarowani w naszych poradniach SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizowany jest we wszystkich przychodniach SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Jak zgłosić się do programu?

Do udziału w szkoleniu z samobadania piersi / jąder będą zapraszać lekarze pierwszego kontaktu podczas wizyt pacjentów w poradni. Każdy z pacjentów otrzyma informację o szkoleniu oraz broszurę informacyjno-edukacyjną dotyczącą samobadania, badań profilaktycznych oraz roli diety i aktywności fizycznej w profilaktyce nowotworów. Pacjenci będą mogli odbyć szkolenie zaraz po wizycie, albo umówić się w innym, dogodnym terminie.

Co Cię czeka w ramach programu?

W programie zaplanowane są działania wspierające profilaktykę raka piersi oraz nowotworów jądra i gruczołu krokowego poprzez edukację w zakresie:

  • samobadania piersi i jąder przy wykorzystaniu specjalnych modeli-fantomów do samobadania
  • okresowych badań profilaktycznych dotyczących nowotworów piersi oraz jądra i gruczołu krokowego
  • profilaktyki nowotworów

Korzyści z udziału w programie

  • wzrost umiejętności w zakresie samobadania piersi i jąder
  • zwiększenie wiedzy na temat okresowych badań profilaktycznych dotyczących nowotworów piersi i jądra
  • zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia, w tym odpowiedniej diety i aktywności fizycznej