face
bip
wozek


Światowy Dzień Zdrowia

 

SZPZLO Warszawa Praga Południe
zaprasza do udziału w bezpłatnej akcji profilaktycznej
organizowanej w ramach

 

Światowego Dnia Zdrowia

w dniu 9 kwietnia 2024 /wtorek/ w godz. 15:00-17:00 w ZLO:

ul. Ateńska 4
ul. Ostrzycka 2/4
ul. Sygietyńskiego 3
ul. Ostrołęcka 4
ul. Kickiego 24

Podczas akcji prowadzone będą:

  • Badanie poziomu glukozy we krwi (zaleca się aby nie spożywać posiłku 2 godz. przed badaniem glukozy we krwi).
  • Pomiary ciśnienia tętniczego.
  • Pomiary masy ciała i oznaczenie wskaźnika należnej masy ciała (BMI).
  • Porady w zakresie:
    – profilaktyki chorób (układu krążenia, cukrzycy, inne)
    – programów promocji zdrowia
    – praw Pacjenta

 

Hasłem Światowego Dnia Zdrowia 2024 jest “Moje zdrowie, moje prawo”.

 

Zapraszamy do naszych Przychodni

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje dostępne są na stronie https://szpzlo.praga-pld.pl/druki-do-pobrania oraz w każdej naszej przychodni.

 

Światowy Dzień Zdrowia 2024 “Moje zdrowie, moje prawo”.

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 1948 roku.

Polska jest krajem członkowskim WHO od samego początku jej istnienia. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce funkcjonuje od 1992 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie.

Na okoliczność obchodów Światowego Dnia Zdrowia każdego roku określany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga szczególnej uwagi. W 2024 roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą organizowane pod hasłem “Moje zdrowie, moje prawo”.

Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka. Zdrowie jako prawo człowieka zostało uznane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka. Wszystkie państwa członkowskie WHO ratyfikowały co najmniej jeden traktat uznający prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego. Oznacza to, że kraje mają zobowiązania prawne, przy jednoczesnym uznaniu, że do ich pełnego wypełnienia potrzebny jest czas i zasoby. Niektóre bezpośrednie obowiązki krajów obejmują gwarancje niedyskryminacji i równego traktowania w zdrowiu. Prawo do zdrowia obejmuje uprawnienia, takie jak prawo do kontroli własnego zdrowia, świadomej zgody, nienaruszalności cielesnej i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Obejmuje także wolności, takie jak wolność od tortur, złego traktowania i szkodliwych praktyk.

Prawo do zdrowia jest ściśle powiązane i zależne od realizacji innych praw człowieka, w tym prawa do życia, wyżywienia, mieszkania, pracy, edukacji, prywatności, dostępu do informacji, wolności od tortur oraz wolności zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się. Obejmuje zarówno niedyskryminujący dostęp do wysokiej jakości, terminowych i odpowiednich usług i systemów zdrowotnych, jak i do podstawowych czynników warunkujących zdrowie.

Żródło:
https://www.gov.pl/web/psse-nidzica/swiatowy-dzien-zdrowia-2024