Praca


 

Praca w POZ !

Pilnie zatrudnimy

 • specjalistów medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii lub w trakcie specjalizacji,
 • pielęgniarki POZ o kwalifikacjach: posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo odbywające szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego albo odbywajace kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo posiadające tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

w poradni POZ (dorośli i dzieci).
Oferujemy korzystne warunki płacowe i dogodne formy zatrudnienia!

Kontakt z sekretariatem Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 22-813-30-51 / email sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl
lub
Działem Kadr i Płac – email: kadry@szpzlo.praga-pld.pl

 


 

 Praca w poradniach lecznictwa otwartego.

Pilnie zatrudnimy!

Lekarzy ze specjalizacją w zakresie:

 • gastroenterologii
 • neurologii dziecięcej (w ramach usług komercyjnych)
 • okulistyki
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • otolaryngologii
 • psychiatrii dla dorosłych
 • psychiatrii dla dzieci
 • medycyny pracy
 • rehabilitacji
 • urologii

Oferujemy konkurencyjne warunki płacowe i dogodne formy zatrudnienia!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
sekretariatem Dyrektora ds. Lecznictwa – tel.: 22 813-30-51 lub e-mail :sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl
lub
Działem Kadr i Płac – email: kadry@szpzlo.praga-pld.pl

 


 

Praca w Sekcji Promocji Zdrowia

SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39 zatrudni do pracy w Sekcji Promocji Zdrowia na stanowisko specjalisty:

 • Pielęgniarkę / Pielęgniarza lub Położną
 • Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Absolwentów studiów II ° o specjalności Promocja Zdrowia

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe II ° (kierunek magister pielęgniarstwa lub położnictwa) lub (magister – kierunek: Dietetyka, Zdrowie Publiczne lub Promocja Zdrowia)
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Ukończone (ewentualnie w trakcie nauki) kursy i szkolenia związane z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
 • Preferowane ukończone lub w trakcie nauki studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i realizacji programów promocji zdrowia, mile widziane doświadczenie pedagogiczne

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji
 • Świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny oraz CV podpisane czytelnym, własnoręcznym podpisem. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
sekretariatem Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 22 813 30 51
lub email: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl
lub z Sekcją Promocji Zdrowia tel. 22 810-30-52
lub email: bpawlowska@szpzlo.praga-pld.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl, bpawlowska@szpzlo.praga-pld.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

 


Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.