face
bip
wozek


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają tak naprawdę do końca życia. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu wiele budynków zostanie podświetlonych na niebiesko. wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Rozwój nauki sprawia, że pojawiają się kolejne odpowiedzi, ale też kolejne pytania o to, jak funkcjonuje mózg autystów. Nową i szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy jest nauka o neuroróżnorodności. W tym ujęciu o osobach austystycznych mówi się „neuroaktywne”, ponieważ ich konstrukcja umysłowa jest mniej spotykana i poznana, a także odmienna od większości osób „neurotypowych”. Neuroróżnorodność sprawia, że spektrum autyzmu może być traktowane bardziej jako odmienność, niż choroba.

 

Jak należy traktować osobę z autyzmem?

  • osoby z autyzmem należy traktować zwyczajnie, one po prostu potrzebują trochę więcej czasu, żeby zrozumieć o co chodzi, kiedy się do nich mówi,
  • nie rezygnować, kiedy natychmiast nie odpowiadają. One słyszą i najczęściej świetnie rozumieją, pomimo tego, iż może się wydawać, że nie zwracają na nas uwagi,
  • nie należy się z nich śmiać i traktować, jakby ich nie było – np. komentując ich zachowania stojąc tuż obok,
  • osoby ze spektrum często potrzebują, żeby mówić trochę wolniej, patrząc tylko na nich, najlepiej „prosto w oczy”, powtarzając – w przypadku braku zrozumienia,
  • nie należy się bać i uciekać– nawet jeśli zachowują się nieco inaczej, czasem nawet dość dziwnie i niezrozumiale,
  • w rozmowie należy używać prostych zwrotów.

Poszerzenie wiedzy nt. spektrum autyzmu pozwoli lepiej zrozumieć odmienne zachowania i zareagować adekwatnie do sytuacji. Zwiększenie świadomości pozwala kształtować odpowiednie postawy i zachowania w stosunku do tych osób, a także zmieniać sposób ich postrzegania w społeczeństwie.

 

Więcej informacji.