face
bip
wozek


Koordynowana Opieka Zdrowotna

 

Wybierając lekarza pierwszego kontaktu w SZPZLO Warszawa Praga Południe możesz skorzystać z Koordynowanej Opieki Zdrowotnej.

 

Co daje opieka koordynowana?

 • indywidualną opiekę koordynatora
 • szerszy zakres badań, które może zlecić lekarz POZ
 • indywidualnie przygotowany plan leczenia
 • pomoc w umawianiu wizyt do specjalistów
 • indywidualne porady edukacyjne
 • wizyty u dietetyka
 • opieka specjalisty: diabetologa, kardiologa

KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej SZPZLO Warszawa Praga Południe zapewniają w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej kompleksowe świadczenia zdrowotne w chorobach przewlekłych, diagnostykę oraz profilaktykę.

Lekarze POZ w sytuacjach medycznie uzasadnionych mogą zlecić pacjentowi badania, które do tej pory były tylko w kompetencjach lekarza specjalisty.

Rozszerzenie katalogu świadczeń znacznie skraca proces diagnostyczno-terapeutyczny, poprawia efektywność i skuteczność leczenia.

Realizacja świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM), który aktywizuje i wspiera pacjenta w jego chorobie. Nad realizacją IPOM-u czuwa koordynator, który we współpracy z pacjentem i kadrą medyczną ustala kolejne terminy wizyt, badań diagnostycznych oraz porad edukacyjnych.

 

PACJENCI ZADEKLAROWANI DO LEKARZY POZ W NASZYM ZESPOLE ZYSKUJĄ:

 • Wygodę – więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu
 • Czas – wizyty, badania i konsultacje umawia koordynator
 • Bezpieczeństwo – koordynator czuwa nad sprawną realizacją planu leczenia
 • Dostępność – szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów
 • Wiedzę – porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu choroby i profilaktyki

 

Zadeklarowanych pacjentów do naszego Zespołu, zainteresowanych opieką koordynowaną zapraszamy do rejestracji w naszych przychodniach na terenie Pragi Południe.

 

SZANOWNY PACJENCIE! ZŁÓŻ DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ W PRZYCHODNIACH W SZPZLO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE.

KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA