face
bip
wozek


Europejski Dzień Praw Pacjenta

Europejski Dzień Praw Pacjenta – 18 kwietnia

europejski_dzien

Celem święta jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia praw pacjentów i obowiązków wszystkich osób w zakresie zapewnienia ich poszanowania. Przestrzeganie praw pacjenta przyczynia się do podnoszenia jakości usług opieki zdrowotnej.

Dzień ten obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie było ustanowione przez organizację pozarządową Active Citizenship Network, która w 2002 roku stworzyła tzw. Europejską Kartę Praw Pacjenta we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Europejskiej. Europejska Karta Praw Pacjentów zawiera 14 praw, mających zagwarantować wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia przez różne systemy zdrowia w Europie. Prawa wynikające z Europejskiej Kart Praw Pacjenta to:

 • prawo do profilaktyki
 • prawo dostępu do opieki medycznej
 • prawo do informacji
 • prawo do wyrażenia zgody
 • prawo do wolnego wyboru
 • prawo do prywatności i poufności
 • prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
 • prawo o przestrzeganiu norm jakościowych
 • prawo do bezpieczeństwa
 • prawo do innowacji
 • prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
 • prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
 • prawo do zażaleń
 • prawo do rekompensaty

Zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych.

Prawa pacjenta obowiązujące w Polsce określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są wśród nich:

 • prawo do świadczeń zdrowotnych
 • prawo do informacji
 • prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • prawo do tajemnicy informacji
 • prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • prawo do dokumentacji medycznej
 • prawo do poszanowania intymności i godności
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Osoby które chcą poznać więcej informacji na temat swoich praw albo mają wątpliwości czy są one przestrzegane mogą zwrócić się o pomoc do Biura Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

infolinii 800-190-590, prefiks 2 (od poniedziałki do piątku, od 08:00 do 18:00);

operatora pocztowego na adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa;

e-mailem: kancelaria@rpp.gov.pl,

platformy ePUAP;

faxem: (22) 506-50-64.

 

źródło: https://zdrowie.um.warszawa.pl/-/europejski-dzien-praw-pacjenta-1