face
bip
wozek


Zamówienia publiczne

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych od 2021 r. prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Link do strony Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpzlo.praga-pld/proceedings.
Plany postępowań / postępowania archiwalne.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
29 stycznia 2024 » Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. 253
26 lipca 2023 » Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 600
30 grudnia 2022 » Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 356
09 września 2021 » Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 404
21 grudnia 2020 » SZPZLO/ZP/13/20 – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe” 1 060
09 października 2020 » SZPZLO/ZP/09/20 – „Zakup i dostawa mebli dla ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie” 2 195
24 września 2020 » SZPZLO/ZP/12/20 „Zakup i dostawa aparatury medycznej przychodni przy ul. Styrskiej 44” w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe” 1 159
09 września 2020 » SZPZLO/ZP/10/20 „Zakup i dostawa aparatury medycznej przychodni przy ul. Styrskiej 44” w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 1 998
08 września 2020 » SZPZLO/ZP/11/20 „Zakup i dostawa mebli medycznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 1 075
01 września 2020 » SZPZLO/ZP/03/20 Zakup i dostawa aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe 1 389