Konkursy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-10-16)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – mikrobiologii w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-10-15)

Na realizację w 2019 r. zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiedzy 18 a 19 rokiem życia”, obejmującego świadczenia zdrowotne dla uczniów udzielane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

 

Treść ogłoszenia

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-10-15)

Na wykonanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w okresie od 04.11.2019r. do 31.12.2020r.

 

Treść ogłoszenia

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-10-14)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – densytometrii, RTG z kontrastem oraz USG transrektalnego w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-08-28)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-07-15)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwo i ginekologia.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-06-10)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwo i ginekologia.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-05-14)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – USG narządu ruchu, badania RTG z kontrastem w okresie od dnia 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-04-02)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 23.04.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwo i ginekologia.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-03-26)

NA REALIZACJĘ W 2019 r. ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PN. „ZDROWY UCZEŃ”, OBEJMUJĄCEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA UCZNIÓW UDZIELANE W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA TERENIE DZIELNICY WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2019 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-02-25)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w okresie od15.03.2019r. do 30.06.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-01-29)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2019-01-29)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

 • gastroenterologia,
 • okulistyka.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-12-03)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

 • gastroenterologia,
 • gruźlica i choroby płuc,
 • dermatologia,
 • ginekologia i położnictwo,
 • chirurgia ogólna,
 • kardiologia,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • urologia,
 • okulistyka,
 • neurologia,
 • leczenia bólu.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-11-19)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG i USG Doppler w Pracowni USG przy ul. Saskiej 61 i ZLO ul. Grochowskiej 339 w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyniku

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-11-15)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyniku

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-10-17)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych w okresie od dnia 12.11.2018r. do 31.12.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Uwaga! Informacje dla oferentów:

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-10-04)

NA REALIZACJĘ W 2018 r. ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CHOROBY NADCIŚNIENIOWEJ U MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POMIĘDZY 18 A 19 ROKIEM ŻYCIA”, OBEJMUJĄCEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA UCZNIÓW UDZIELANE W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA TERENIE DZIELNICY WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE.

W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 30.11.2018 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-09-24)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG i USG Doppler w okresie od dnia 22.10.2018r. do dnia 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-07-12)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa, neurologii, gastroenterologii i okulistyki w okresie od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-07-12)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) w okresie od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-07-02)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.08.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-06-26)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z oceną histopatologiczną w okresie od dnia 16.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-06-15)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-05-22)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 07.06.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-05-14)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 04.06.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-03-28)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) w okresie od 01.05.2018r. do 30.06.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-03-26)

Na realizację w 2018 r. zadań w zakresie programu promocji zdrowia pn. „Zdrowy uczeń”, obejmującego świadczenia zdrowotne dla uczniów udzielane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-03-12)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie: pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w poradniach ginekologiczno-położniczych SZPZLO Warszawa Praga Południe w ramach programu NFZ pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy” w okresie od 04.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-02-05)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2018-01-10)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-11-15)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna w okresie od 01.12.2017r. do 30.06.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-10-24)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 13.11.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-09-27)

Na realizację w 2017 r. PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CHOROBY NADCIŚNIENIOWEJ U MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POMIĘDZY 18 A 19 ROKIEM ŻYCIA” UDZIELANEGO W GABINETACH PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ NA TERENIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH DZIELNICY WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE DLA KTÓRYCH M.ST. WARSZAWA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 30.11.2017 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-09-01)

Na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni rehabilitacyjnej przy ul.Grochowskiej 339 i Abrahama 16 w okresie od 01.10.2017r. do 30.06.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-08-08)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-07-17)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie endokrynologii w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-06-13)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń ortodontycznych w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-06-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń ortodontycznych w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-06-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w poradni rehabilitacyjnej w okresie od 03.07.2017r. do 30.09.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-06-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 03.07.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-05-16)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 05.06.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-04-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.05.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-03-28)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa w okresie od 15.04.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-03-16)

Na realizację w 2017 r. zadań w zakresie programu promocji zdrowia pn. „ZDROWY UCZEŃ”, obejmującego świadczenia zdrowotne dla uczniów udzielane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-03-14)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z oceną histopatologiczną w okresie od dnia 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-03-09)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych ultrasonograficznych w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-03-09)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-03-09)

Na udzielanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-01-05)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.02.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-01-05)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2017-01-05)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w PZP dla dorosłych w ZLO ul. Gruzińska 6 w okresie od 01.02.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-12-30)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia edukacji przedporodowej kobiet biorących udział w programie „Szkoła Rodzenia” w okresie od dnia 20.01.2017r. do 15.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-12-01)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych ultrasonograficznych w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-11-22)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w PZP dla dzieci i młodzieży ul. Kickiego 24 w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-11-21)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-11-03)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologii w okresie od 01.12.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-11-03)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w PZP dla dzieci i młodzieży ul. Kickiego 24 w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-10-10)

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytologicznych w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-10-03)

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i histopatologicznych w okresie od dnia 01.11.2016r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-09-15)

Na realizację w 2016r. programu polityki zdrowotnej pn. „PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CHOROBY NADCIŚNIENIOWEJ U MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POMIĘDZY 18 A 19 ROKIEM ŻYCIA” udzielanego w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół publicznych dzielnicy Warszawa Praga Południe dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-09-08)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 01.11.2016r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-08-16)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych: Echokardiografia przezklatkowa – Echo serca w okresie od dnia 05.09.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-06-08)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie psychologii i psychoterapii w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-04-27)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania densytometryczne w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-03-15)

Na realizację w 2016 r. zadań w zakresie programu promocji zdrowia pn. „ZDROWY UCZEŃ”, obejmującego świadczenia zdrowotne dla uczniów udzielane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-02-01)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
w zakresie otolaryngologii
w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2016r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-02-01)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2016-01-11)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w poradni rehabilitacyjnej
w okresie od 01.02.2016r. do 30.06.2016r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-10-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – mikrobiologii
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-09-15)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w okresie od 05.10.2015r. do 31.12.2015r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-09-01)

Na realizację w 2015 r. Programu Zdrowotnego
w zakresie oceny ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej
pomiędzy 18 a 19 rokiem życia udzielanego w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół dzielnicy Warszawa Praga Południe
w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-05-07)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 01.06.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-04-16)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 04.05.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-25)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w okresie od 15.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-23)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa
w okresie od 15.04.2015 r. do 30.06.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-18)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 10.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-17)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 10.04.2015 r. do 31.12.2016 r.
w zakresie badań laboratoryjnych – bakteriologii gruźlicy.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-11)

Na realizację w 2015 r. zadań w zakresie programu promocji zdrowia p.n. „ZDROWY UCZEŃ”,
obejmującego świadczenia zdrowotne dla uczniów udzielane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe.

 

 Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-11)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych:
opis badań RTG dzieci
w okresie od 1.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-11)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych:
próba wysiłkowa i opisy badań Holtera EKG i RR
w okresie od 1.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-03-04)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 1.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2015-01-30)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 19.02.2015 r. do 31.12.2015 r. w zakresie badań diagnostycznych:

 • badania USG
 • biopsja jamy ustnej
 • pozostałe biopsje z zakresu laryngologii
 • biopsje płuc i oskrzeli
 • biopsje tarczycy
 • biopsje ginekologiczne
 • endoskopie dróg oddechowych
 • endoskopia laryngologiczna
 • gastroskopia
 • kolonoskopia
 • badania tomografii komputerowej
 • badania rezonansu magnetycznego
 • badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)
 • badania inne

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2014-12-17)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 16.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zakresie badań diagnostycznych:

 • badania USG
 • badania scyntygraficzne
 • badania tomografii komputerowej
 • badania rezonansu magnetycznego
 • badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)
 • biopsja
 • endoskopia
 • badania inne

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu konkursu ofert: 2015-01-20

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu konkursu ofert: 2015-01-22