face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2024-04-09) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2024-04-09)

Na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.05.2024r. do 30.06.2025r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • gastroenterologii,
  • kardiologii,
  • gruźlicy i chorób płuc,
  • ginekologii i położnictwa,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • urologii,
  • okulistyki.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert