Programy profilaktyczne i promocji zdrowia

...

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza w roku 2021 do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

...

Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-59 lat*, które:

 • nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzacy leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Zapraszamy do:

ZLO przy ul. Saskiej 61.

Cytologie pobierane są w gabinecie nr 2 i 3 II piętro (IV poziom).

Badania są wykonywane po uprzednim ustaleniu terminu w poniedziałki 10:00 – 13:00, oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 9:00.

Zapisy na badania cytologiczne pod numerem telefonu 22 617-36-39, 22 617-68-86.

ZLO przy ul. Grochowskiej 339.

Cytologie pobierane są w gabinecie nr 210 (I piętro) w poniedziałki w godz. 9:00 – 12:00, czwartki 14:00 – 18:00, piątki 12:00 – 15:00.

Zapisy na badania osobiście w poradni bądź telefonicznie pod numerem 22 810-50-07 prowadzone są w poniedziałki w godzinach 8:00 – 15:35, wtorki 8:00 – 9:35, czwartki 10:25 – 18:00, piątki 8:35 – 15:00.

ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie 208 i 210 w piątki w godz. 12:00 – 14:00.

Na badania można zapisać się telefonicznie (tel. 22 810-67-75) lub osobiście u położnej: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00.

ZLO przy ul. Abrahama 16.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr 208 (I piętro) w środy oraz w piątki w godz. 8:30 – 10:00.

Zapisy u położnej pod nr tel. 22 671-23-08 w poniedziałki 8:00 – 17:00, wtorki i środy 8:00 – 14:00, czwartki 8:00 – 19:00, piątki 8:00 – 14:00.

ZLO przy ul. Styrskiej 44.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie położnej POZ (pok. nr 035) na parterze w poniedziałki w godz. 9:00 – 12:00, wtorki 12:00 – 15:00, czwartki 14:00 – 18:00.

Zapisy w rejestracji POZ pod nr tel. 22 610-72-52, 22 610-46-90 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.


Zgłaszając się na badanie cytologiczne prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania.

(*) przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

...

Skierowany jest do osób zadeklarowanych do lekarza POZ, z nierozpoznaną chorobą układu krążenia, które: w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, (tzn. rocznik 1986, 1981, 1976, 1971, 1966) i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań wykonywanych w ramach w/w programu, osób obciążonych następującymi czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR powyżej 140/90 mm Hg), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość.

Wykonujemy w ramach programu bezpłatne badania: poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, przeprowadzamy wywiad – ankietę zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia. Lekarz w ramach programu przeprowadza badanie przedmiotowe, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w naszych placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Styrskiej 44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

Program profilaktyki gruźlicy

...

Adresowany do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do wybranej (tzn. do zadeklarowanej przez Państwa) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w następujących placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Korytnickiej 42/44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

 

...

Programy finansowane ze środków budżetowych m.st. Warszawy:

W bieżącym roku współpracując z m.st. Warszawa realizujemy następujące programy:

 

Program edukacyjny “Szkoła Rodzenia”

 

Informacje o programie “Szkoła Rodzenia” przeniesiono do zakładki na stronie głównej.
Zapraszamy.

 

Program promocji zdrowia “Zdrowy Uczeń”

...

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych dla których m.st. Warszawa jest organem przewodzącym, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w których realizowane są świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania zakontraktowane przez NFZ oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe program jest realizowany w okresie od 23.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

Głównymi wykonawcami programu są pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Zajęcia prowadzą też zapraszani prelegenci, specjaliści różnych dziedzin m.in.: lekarze, dietetycy, położne itp.

W ramach programu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia m.in. dowiadują się o: higienie i jej wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne, racjonalnym i zdrowym odżywianiu, profilaktyce chorób zakaźnych, pierwszej pomocy i unikaniu zagrożeń, wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych, profilaktyce chorób układu krążenia.

Program zakłada uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięciach zorganizowanych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania: apelach, pokazach, wykładach, konkursach, festynach, formach graficznych, grach, zabawach, ćwiczeniach, instruktażach oraz testach sprawdzających wiedzę. W ramach odbywających się spotkań uczniowie otrzymują materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej.

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej pn. “Grypa 65 +” na lata 2021-2023

...

 

Grypa to ostra choroba zakaźna, na którą zapada na świecie 5-10% ogólnej populacji. Jest groźniejsza niż przeziębienie, bowiem niesie ze sobą ryzyko powikłań tj. zapalenie oskrzeli, płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed tą chorobą – należy się zaszczepić.

Program będzie realizowany od września 2021 roku do 31 marca 2023 roku.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

Do udziału w programie zapraszamy osoby, które:
– w dniu szczepienia ukończyły 65 lat na podstawie numeru Pesel,
– posiadają meldunek czasowy lub stały na terenie m.st. Warszawy lub rozliczają podatek od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st. Warszawy.

Kryteriami wyłączenia z programu są:
– indywidualne przeciwwskazania do szczepień,
– brak podpisanej zgody na uczestnictwo w programie,
– wcześniejsze zaszczepienie przeciwko grypie w danym sezonie epidemicznym.

W programie wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza pierwszego kontaktu pacjenta, który ma być zaszczepiony (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia ważna jest 24 godziny).

Podczas wizyty pacjentom zostaną przekazane informacje przez lekarza lub pielęgniarkę nt. definicji grypy, jak rozpoznać grypę, jak zapobiegać grypie, o działaniach codziennej profilaktyki zapobiegających wystąpieniu grypy. Co to są odczyny poszczepienne, gdzie i do kogo powinny być zgłaszane, jakie są korzyści zaszczepienia się przeciwko grypie, jakie powikłania może spowodować grypa, jak prawidłowo zachowywać się aby ograniczyć częstość zachorowań.

Osoby przystępujące do programu będą proszone o wypełnienie formularza uczestnictwa w programie. Po wykonaniu szczepienia uczestnicy programu będą proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej program. Wpełnienie powyższych formularzy jest warunkiem uczestnictwa w programie.

Zapraszamy do naszych przychodni:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
2. ZLO ul. Ateńska 4 tel. 22 617-32-96 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 870-43-83 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-33-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
5. ZLO ul. Ostrzycka 2/4 tel. 22 813-27-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
6. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
7. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-04-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
8. ZLO ul. Styrska 44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
9. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży na lata 2020-2022

 

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym. Wiąże się ona ze znaczną śmiertelnością w grupach wysokiego ryzyka, takich jak osoby starsze w wieku >65 lat, kobiety w ciąży, dzieci, pacjenci ze szczególnymi chorobami podstawowymi oraz pracownicy służby zdrowia. Zachorowania na grypę generują znaczne koszty społeczne, przybierają często rozmiary epidemii i mają zasięg kontynentalny lub światowy, co sprawia, że zwalczenie grypy wymaga globalnej koordynacji.

Główną przyczyną zgonów nie jest sama grypa, ale występujące po niej powikłania. Każdego roku na całym świecie na ich skutek, życie traci 290-650 tys. ludzi. Większość zgonów dotyczy pacjentów w wieku powyżej 65 lat lub młodszych, najczęściej osłabionych przez inne niż grypa choroby. Grypa może być także niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Badania wskazują, iż kobiety w ciąży, które zachorują na grypę, są narażone na zwiększone ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej terapii oraz niekorzystne wyniki okołoporodowe i noworodkowe. Zachorowalność i śmiertelność wśród kobiet w ciąży wzrasta w okresach pandemii grypy. W przypadku niewłaściwego leczenia albo jego braku nawet pacjenci w sile wieku mogą doznać poważnych komplikacji.

U kobiet w ciąży ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych jest większe, ze względu na zmiany w częstości akcji serca, pojemności płuc oraz funkcji immunologicznych. Powikłania te mogą obejmować przedwczesny poród lub ciężkie zapalenie płuc. Ryzyko wystąpienia tych komplikacji zwiększa się w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Uważa się, iż ryzyko powikłań uzależnione jest od etapu ciąży i jest wyższe w 37-42 tygodniu ciąży niż w 21-26 tygodniu ciąży.

Liczne badania wykazują, iż skuteczność szczepionek przeciwko grypie stosowanych u kobiet w ciąży jest wysoka. Zaobserwowano u nich 36% redukcję częstości występowania chorób układu oddechowego z gorączką (przebiegających z gorączką). Skuteczność szczepionki u kobiet w ciąży jest podobna do skuteczności w ogólnej populacji dorosłych.

Sposób realizacji programu.
Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy, jego głównym celem jest zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji kobiet będących w drugim lub trzecim trymestrze ciąży zamieszkałych w m.st. Warszawa o 30%. Szczepienia w programie są wykonywane sezonowo w miesiącach od września do marca w latach 2020 – 2022 roku.
Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Kryteria kwalifikacji kobiet do udziału w programie:

 • kobiety w II i III trymestrze ciąży tj. od 14 tygodnia ciąży,
 • zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy,
 • które przejdą pozytywnie badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia,
 • które wyrażą zgodę na udział w programie.

 

Kryteria wyłączenia z programu:

 • brak pisemnej zgody na udział w programie,
 • obecność przeciwwskazań do podania szczepionki przeciw grypie,
 • szczepienie wykonane we własnym zakresie w danym sezonie grypowym.

 

Kobiety ciężarne chcące wziąć udział w programie polityki zdrowotnej wypełniają:

 • “Formularz uczestnictwa w programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży” a po zaszczepieniu “Ankietę satysfakcji pacjenta”.
 • W okresie do 3 miesięcy od zakończenia sezonu grypowego uczestniczki programu biorą udział w ankiecie telefonicznej przeprowadzonej przez pracownika medycznego odpowiadając na następujące pytania: czy wystąpiła u niej grypa lub infekcja grypopodobna, czy była hospitalizowana z powodu grypy, czy wystąpiły powikłania pogrypowe oraz niepożądane odczyny poszczepienne.

 

Osoby uczestniczące w programie przed zaszczepieniem winny uzyskać pozytywne badanie lekarskie kwalifikujące je do szczepienia. Kwalifikacja lekarska ważna jest 24 godziny od daty wystawienia kwalifikacji lekarskiej.

W ramach programu jego uczestniczki otrzymają niezbędne informacje na temat:

 • definicja grypy, jak rozpoznawać grypę, jak można zapobiegać wystąpieniu grypy, w tym działania codziennej profilaktyki,
 • co to są odczyny poszczepienne, gdzie i do kogo powinny być zgłaszane,
 • jakie są korzyści z zaszczepienia przeciw grypie dla beneficjentów,
 • jakie są korzyści dla dziecka (niemowlaka) z zaszczepienia przeciw grypie kobiety w ciąży,
 • niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą infekcje wywołane wirusem grypy i ich powikłaniami
 • prawidłowych postaw i zachorowań przyczyniających się do ograniczenia częstości zachorowań, tj. zasad higieny (częste mycie/dezynfekcja rąk), unikanie miejsc publicznych oraz kontaktu z osobami chorymi.

 

Zapraszamy do naszych placówek:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
2. ZLO ul. Ateńska 4 tel. 22 617-32-96 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 870-43-83 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-33-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
5. ZLO ul. Ostrzycka 2/4 tel. 22 813-27-82 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
6. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
7. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-04-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
8. ZLO ul. Styrska 44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesięcy

...

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez wirusy. Na świecie na grypę zapada 5-10% populacji. Jest ona groźniejsza niż przeziębienie. Zaczyna się gwałtownie i od początku towarzyszą jej ostre objawy.
W większości przypadków przebiega w sposób niepowikłany a stan pacjenta ulega normalizacji po ok. 7 dniach. Największe ryzyko wystąpienia ciężkich postaci grypy lub powikłań występuje m.in. u dzieci w wieku do 5 lat. Do możliwych powikłań infekcji grypowej zalicza się m.in.: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni, dysfunkcję receptora słuchowego, zaostrzenie przebiegu astmy i mukowiscydozy.

 

Postępowanie w przypadku grypy i jej profilaktyka obejmuje szczepienia ochronne, które są podstawową metodą profilaktyki, ważne jest również przestrzeganie podstawowych ogólnych zasad higieny tj.:

 • higieny rąk – niezbędne jest w sezonie grypowym a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę, po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie do domu częste mycie rąk wodą z mydłem przez 20 sekund, osuszanie ich ręcznikiem papierowym, a następnie dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu,
 • noszenie maseczki na twarzy – stałe noszenie maseczki w przypadku kontaktu z chorym zmniejsza ryzyko zachorowania; maseczki należy często (po każdym kontakcie z chorym) zmieniać na nowe, a zużyte wyrzucać do kosza,
 • zasłanianie chusteczką jednorazową ust podczas kaszlu i kichania; w przypadku braku chusteczki zaleca się zasłanianie ust przedramieniem, a nie dłonią,
 • unikanie kontaktu twarzą w twarz z innymi osobami,
 • unikanie tłumu i masowych zgromadzeń,
 • unikanie dotykania rękami ust, nosa i oczu,
 • częste wietrzenie pomieszczeń.

Przez okres choroby chory powinien pozostać w domu i ograniczyć swoje kontakty z innymi do minimum.

Czas trwania programu od września 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

Program ma charakter ciągły i będzie odbywał się w cyklu sezonowym od września do marca. W przypadku dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie obejmować będzie podanie dwóch dawek szczepionki w jednym sezonie. W trakcie realizacji programu, w następnych sezonach będą włączane do niego kolejne dzieci, spełniające warunki jego kryteriów.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Program finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Celem programu jest: zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy u dzieci od ukończenia 6 m.ż. do 60 m.ż., zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy

Kryteria uczestnictwa w programie:

 • dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 60 miesiąca (wiek potwierdzony na podstawie numeru PESEL),
 • które przejdą pozytywnie lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia,
 • zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy,
 • których opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na udział w programie.

 

Kryteria wyłączenia z programu:

 • brak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie,
 • obecność przeciwwskazań do podania szczepionki przeciw grypie,
 • szczepienie wykonane we własnym zakresie w danym sezonie grypowym.

 

W ramach programu jego uczestnicy są zobowiązani do:

 • Uzyskania i przedstawienia kwalifikacji lekarskiej do szczepienia. Zaświadczenie to ważne jest 24 godziny od momentu wystawienia.
 • Wypełnienia ankiety satysfakcji pacjenta.
 • Wypełnienia formularza uczestnictwa w programie, w którym rodzic bądź opiekun wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w programie.
 • Udzielenia informacji personelowi medycznemu nt. wystąpienia grypy lub infekcji grypopodobnej, hospitalizacji z powodu grypy i powikłań pogrypowych oraz wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w okresie 3 mies. od zakończenia sezonu grypowego.

 

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy Poradni POZ dla dzieci, w których realizowany jest program:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
2. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
3. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
6. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

 

Program “Aktywny Senior”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz m.st. Warszawa zaprasza osoby od 60 roku życia (zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy) do udziału w programie pn. “Aktywny Senior”. W jego ramach będą się odbywały na terenie ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) zajęcia z wykładem na temat zdrowego stylu życia oraz ćwiczeniami ogólnousprawniającymi 2x w tygodniu przez okres 8 tygodni.

Zapraszamy do udziału w programie od marca do grudnia 2021 r.
Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
Zapisy od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godz. 8:00 – 18:00:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 673-39-92
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-30-05

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program zdrowotny pn. “HPV 12” tj. dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata 2019 – 2021.

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human papilloma virus – HPV) odpowiada m.in. za powstanie wielu chorób, które stanowią globalny problem zdrowia publicznego m.in.: raka piersi, raka szyjki macicy, raka odbytu. Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w przedziale wieku 15-44 lat. Każdego roku w tej grupie wiekowej wykrywany jest u 500 tys. osób. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV: wśród nich są wirusy niskoonkogenne odpowiedzialne za powstanie ponad 90% brodawek płciowych i brodawek okolic odbytu (tzw. kłykciny kończyste) oraz wirusy wysokoonkogenne, najgroźniejsze z nich to typy 16 i 18 odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy.

Zakażenie wirusem HPV nie wywołuje żadnych zauważalnych objawów. Pierwsze objawy mogą pojawiać się, gdy choroba jest już znacznie zaawansowana. Dziewczęta w wieku 15-19 lat należą do grupy, w której obserwuje się największy odsetek (ok.40%) zakażeń wirusem HPV. W profilaktyce raka szyjki macicy ważna jest profilaktyka pierwotna (szczepienia) oraz profilaktyka wtórna (badania cytologiczne). Zaszczepienie może być skuteczne w 96-100% przypadków. Ze względu na najlepszą skuteczność rekomenduje się szczepienie osób młodych, jeszcze przed inicjacją seksualną, a wiec przed pierwszym kontaktem z wirusem.

W Programie Szczepień Ochronnych na 2020 rok szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego są ujęte jako szczepienia zalecane i niefinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Aby umożliwić 12 letnim mieszkańcom m.st. Warszawy dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych proponujemy Państwu uczestnictwo w programie pn. “HPV 12”. Projekt adresowany jest do 12 letnich dziewcząt i chłopców (po ukończeniu 12 r.ż. a przed ukończeniem 13 r.ż.), zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

Celem programu jest m.in. zmniejszenie liczby zakażeń spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego.

Program zakłada:

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej o programie wśród rodziców i opiekunów prawnych dzieci, do których jest on skierowany,
 • zakwalifikowanie dzieci do programu,
 • uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na wykonanie szczepienia oraz wypełnienie formularza uczestnictwa w programie,
 • zaszczepienie dzieci przeciwko HPV po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonania szczepienia (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do wykonania szczepienia ważna jest 24 godziny),
 • edukację rodziców/opiekunów prawnych dzieci na temat zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz szczepień profilaktycznych przeciwko temu wirusowi,
 • wypełnienie Ankiety Satysfakcji Pacjenta.

 

Program finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Na szczepienia w programie “HPV 12” zapraszamy od listopada 2019 r. do grudnia 2021 r. do Poradni POZ dla dzieci w ZLO:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 poniedziałek i wtorek w godzinach 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 15:00
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 poniedziałek w godzinach 9:00 – 14:00
wtorek w godzinach 9:00 – 13:00 i 14:00 – 20:00
środa w godzinach 9:00 – 14:00
czwartek w godzinach 9:00 – 14:00 i 15:00 – 18:00
piątek w godzinach 9:00 – 14:00
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 14:00
środa w godzinach 8:00 – 17:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 poniedziałek w godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
wtorek w godzinach 8:00 – 10:00 i 12:00 – 13:30
środa w godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
czwartek w godzinach 8:00 – 10:00 i 12:00 – 13:30
piatek w godzinach 12:00 – 13:30
6. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 wtorek w godzinach 10:00 – 12:00
piątek w godzinach 16:00 – 18:00

Źródło:
Uchwała nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 04.07.2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. “HPV 12”.