face
bip
wozek


Programy profilaktyczne i promocji zdrowia

...

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

...

Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-64 lat*, które:

 • nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzacy leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Zapraszamy do:

ZLO przy ul. Saskiej 61.

Zapisy na badania cytologiczne pod numerem telefonu 22 617-36-39 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00.

ZLO przy ul. Grochowskiej 339.

Zapisy na badania osobiście w poradni bądź telefonicznie pod numerem 22 810-50-07 prowadzone są w poniedziałki 9:00 – 14:00, czwartki 12:00 – 17:00, piątki 9:00 – 13:00.

ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4.

Na badania można zapisać się telefonicznie pod numerem 22 810-33-73 lub osobiście u położnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

ZLO przy ul. Abrahama 16.

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu 22 671-23-08 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.

ZLO przy ul. Styrskiej 44.

Zapisy na badania cytologiczne prowadzone są pod numerem telefonu 22 610-72-52; 22 610-46-90 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.


Zgłaszając się na badanie cytologiczne prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania.

(*) przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

...

Skierowany jest do osób zadeklarowanych do lekarza POZ, w SZPZLO Warszawa Praga Południe w wieku 35-65 lat, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań wykonywanych w ramach w/w programu (również u innych świadczeniodawców), u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii.

W ramach programu wykonujemy bezpłatne badania: poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, przeprowadzamy wywiad – ankietę zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia. Lekarz w ramach programu przeprowadza badanie przedmiotowe, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w naszych placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Styrskiej 44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

Program profilaktyki gruźlicy

...

Adresowany do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do wybranej (tzn. do zadeklarowanej przez Państwa) pielęgniarki POZ w następujących placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Styrskiej 44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

 

...

Programy finansowane ze środków budżetowych m.st. Warszawy:

W bieżącym roku współpracując z m.st. Warszawa realizujemy następujące programy:

 

Program edukacyjny “Szkoła Rodzenia”

 

Informacje o programie “Szkoła Rodzenia” przeniesiono do zakładki na stronie głównej.
Zapraszamy.

 

Program promocji zdrowia “Zdrowy Uczeń”

...

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych dla których m.st. Warszawa jest organem przewodzącym, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w których realizowane są świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania zakontraktowane przez NFZ oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe program jest realizowany w okresie od 12.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Głównymi wykonawcami programu są pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Zajęcia prowadzą też zapraszani prelegenci, specjaliści różnych dziedzin m.in.: lekarze, dietetycy, położne itp.

W ramach programu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia m.in. dowiadują się o: higienie i jej wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne, racjonalnym i zdrowym odżywianiu, profilaktyce chorób zakaźnych, pierwszej pomocy i unikaniu zagrożeń, wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych, profilaktyce chorób układu krążenia.

Program zakłada uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięciach zorganizowanych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania: apelach, pokazach, wykładach, konkursach, festynach, formach graficznych, grach, zabawach, ćwiczeniach, instruktażach oraz testach sprawdzających wiedzę. W ramach odbywających się spotkań uczniowie otrzymują materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej.

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. “Grypa 65 +” na lata 2023-2025

...

 

Grypa to ostra choroba zakaźna, na którą zapada na świecie 5-10% ogólnej populacji. Jest groźniejsza niż przeziębienie, bowiem niesie ze sobą ryzyko powikłań tj. zapalenie oskrzeli, płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed tą chorobą – należy się zaszczepić.

Program realizowany do marca 2025 roku.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

Do udziału w programie zapraszamy osoby w wieku 65 lat i więcej, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
– posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy lub
– rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w stołecznych urzędach skarbowych i zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

 

Kryteriami wyłączenia z programu są:
– indywidualne przeciwwskazania do szczepień,
– brak podpisanej zgody na uczestnictwo w programie,
– wcześniejsze zaszczepienie przeciwko grypie w danym sezonie epidemicznym.

W programie wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza pierwszego kontaktu pacjenta, który ma być zaszczepiony (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia ważna jest 24 godziny).

Podczas wizyty pacjentom zostaną przekazane informacje przez lekarza lub pielęgniarkę nt. definicji grypy, jak rozpoznać grypę, jak zapobiegać grypie, o działaniach codziennej profilaktyki zapobiegających wystąpieniu grypy. Co to są odczyny poszczepienne, gdzie i do kogo powinny być zgłaszane, jakie są korzyści zaszczepienia się przeciwko grypie, jakie powikłania może spowodować grypa, jak prawidłowo zachowywać się aby ograniczyć częstość zachorowań.

Osoby przystępujące do programu będą proszone o wypełnienie formularza uczestnictwa w programie. Po wykonaniu szczepienia uczestnicy programu będą proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej program. Wpełnienie powyższych formularzy jest warunkiem uczestnictwa w programie.

Zapraszamy do naszych przychodni:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
2. ZLO ul. Ateńska 4 tel. 22 617-32-96 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 870-43-83 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-33-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
5. ZLO ul. Ostrzycka 2/4 tel. 22 813-27-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
6. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
7. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-04-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
8. ZLO ul. Korytnicka 42/44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
9. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesięcy

...

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez wirusy. Na świecie na grypę zapada 5-10% populacji. Jest ona groźniejsza niż przeziębienie. Zaczyna się gwałtownie i od początku towarzyszą jej ostre objawy.
W większości przypadków przebiega w sposób niepowikłany a stan pacjenta ulega normalizacji po ok. 7 dniach. Największe ryzyko wystąpienia ciężkich postaci grypy lub powikłań występuje m.in. u dzieci w wieku do 5 lat. Do możliwych powikłań infekcji grypowej zalicza się m.in.: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni, dysfunkcję receptora słuchowego, zaostrzenie przebiegu astmy i mukowiscydozy.

 

Postępowanie w przypadku grypy i jej profilaktyka obejmuje szczepienia ochronne, które są podstawową metodą profilaktyki, ważne jest również przestrzeganie podstawowych ogólnych zasad higieny tj.:

 • higieny rąk – niezbędne jest w sezonie grypowym a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę, po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie do domu częste mycie rąk wodą z mydłem przez 20 sekund, osuszanie ich ręcznikiem papierowym, a następnie dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu,
 • noszenie maseczki na twarzy – stałe noszenie maseczki w przypadku kontaktu z chorym zmniejsza ryzyko zachorowania; maseczki należy często (po każdym kontakcie z chorym) zmieniać na nowe, a zużyte wyrzucać do kosza,
 • zasłanianie chusteczką jednorazową ust podczas kaszlu i kichania; w przypadku braku chusteczki zaleca się zasłanianie ust przedramieniem, a nie dłonią,
 • unikanie kontaktu twarzą w twarz z innymi osobami,
 • unikanie tłumu i masowych zgromadzeń,
 • unikanie dotykania rękami ust, nosa i oczu,
 • częste wietrzenie pomieszczeń.

Przez okres choroby chory powinien pozostać w domu i ograniczyć swoje kontakty z innymi do minimum.

Czas trwania programu do marca 2025 roku.

Program ma charakter ciągły i będzie odbywał się w cyklu sezonowym od września do marca. W przypadku dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie obejmować będzie podanie dwóch dawek szczepionki w jednym sezonie. W trakcie realizacji programu, w następnych sezonach będą włączane do niego kolejne dzieci, spełniające warunki jego kryteriów.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Program finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Celem programu jest: zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy u dzieci od ukończenia 6 m.ż. do 60 m.ż., zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy

Kryteria uczestnictwa w programie:

 • dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 60 miesiąca (wiek potwierdzony na podstawie numeru PESEL),
 • które przejdą pozytywnie lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia,
 • zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy,
 • których opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na udział w programie.

 

Kryteria wyłączenia z programu:

 • brak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie,
 • obecność przeciwwskazań do podania szczepionki przeciw grypie,
 • szczepienie wykonane we własnym zakresie w danym sezonie grypowym.

 

W ramach programu jego uczestnicy są zobowiązani do:

 • Uzyskania i przedstawienia kwalifikacji lekarskiej do szczepienia. Zaświadczenie to ważne jest 24 godziny od momentu wystawienia.
 • Wypełnienia ankiety satysfakcji pacjenta.
 • Wypełnienia formularza uczestnictwa w programie, w którym rodzic bądź opiekun wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w programie.
 • Udzielenia informacji personelowi medycznemu nt. wystąpienia grypy lub infekcji grypopodobnej, hospitalizacji z powodu grypy i powikłań pogrypowych oraz wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w okresie 3 mies. od zakończenia sezonu grypowego.

 

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy Poradni POZ dla dzieci, w których realizowany jest program:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
2. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
3. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
6. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
7. ZLO ul. Styrska 44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

 

Program “Aktywny Senior”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz m.st. Warszawa zaprasza osoby od 60 roku życia (zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy) do udziału w programie pn. “Aktywny Senior”. W jego ramach będą się odbywały na terenie ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) zajęcia z wykładem na temat zdrowego stylu życia oraz ćwiczeniami ogólnousprawniającymi 2x w tygodniu przez okres 8 tygodni.

Zapraszamy do udziału w programie od marca do grudnia.
Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
Zapisy od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godz. 8:00 – 18:00:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 673-39-92
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-30-05

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. “HPV 12” na lata 2022 – 2024.

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human papilloma virus – HPV) odpowiada m.in. za powstanie wielu chorób, które stanowią globalny problem zdrowia publicznego m.in.: raka piersi, raka szyjki macicy, raka odbytu. Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w przedziale wieku 15-44 lat. Każdego roku w tej grupie wiekowej wykrywany jest u 500 tys. osób. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV: wśród nich są wirusy niskoonkogenne odpowiedzialne za powstanie ponad 90% brodawek płciowych i brodawek okolic odbytu (tzw. kłykciny kończyste) oraz wirusy wysokoonkogenne, najgroźniejsze z nich to typy 16 i 18 odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy.

Zakażenie wirusem HPV nie wywołuje żadnych zauważalnych objawów. Pierwsze objawy mogą pojawiać się, gdy choroba jest już znacznie zaawansowana. Dziewczęta w wieku 15-19 lat należą do grupy, w której obserwuje się największy odsetek (ok.40%) zakażeń wirusem HPV. W profilaktyce raka szyjki macicy ważna jest profilaktyka pierwotna (szczepienia) oraz profilaktyka wtórna (badania cytologiczne). Zaszczepienie może być skuteczne w 96-100% przypadków. Ze względu na najlepszą skuteczność rekomenduje się szczepienie osób młodych, jeszcze przed inicjacją seksualną, a wiec przed pierwszym kontaktem z wirusem.

Aby umożliwić 12 letnim mieszkańcom m.st. Warszawy dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych proponujemy Państwu uczestnictwo w programie pn. “HPV 12”. Projekt adresowany jest do 12 letnich dziewcząt i chłopców (po ukończeniu 12 r.ż. a przed ukończeniem 13 r.ż.), zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

Celem programu jest m.in. zmniejszenie liczby zakażeń spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego.

Program zakłada:

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej o programie wśród rodziców i opiekunów prawnych dzieci, do których jest on skierowany,
 • zakwalifikowanie dzieci do programu,
 • uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na wykonanie szczepienia oraz wypełnienie formularza uczestnictwa w programie,
 • zaszczepienie dzieci przeciwko HPV po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonania szczepienia (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do wykonania szczepienia ważna jest 24 godziny),
 • edukację rodziców/opiekunów prawnych dzieci na temat zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz szczepień profilaktycznych przeciwko temu wirusowi,
 • wypełnienie ankiety.

 

Program finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Na szczepienia w programie “HPV 12” zapraszamy od stycznia 2022 r. do 6 grudnia 2024 r. do Poradni POZ dla dzieci w ZLO:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 poniedziałek i środa w godzinach 8:00 – 17:00
wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 15:00
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 poniedziałek w godzinach 8:00 – 14:00
wtorek w godzinach 9:00 – 13:00
środa w godzinach 8:00 – 14:00 i14:00 – 19:00
czwartek w godzinach 8:00 – 14:00 i 15:00 – 18:00
piątek w godzinach 8:00 – 14:00
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 14:00
środa w godzinach 8:00 – 15:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 poniedziałek w godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
wtorek w godzinach 8:00 – 10:00 i 12:00 – 13:30
środa w godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
czwartek w godzinach 8:00 – 10:00 i 12:00 – 13:30
piątek w godzinach 12:00 – 13:30
6. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 wtorek w godzinach 15:00 – 18:00
środa w godzinach 9:00 – 10:00
czwartek w godzinach 15:00 – 18:00
7. ZLO ul. Styrska 44 tel. 22 610-72-52 poniedziałek w godzinach 11:30 – 14:00
wtorek w godzinach 15:00 – 18:00
środa w godzinach 8:00 – 10:00

Źródło:
Uchwała nr LI/1573/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.07.2021 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. “HPV 12” na lata 2022-2024.