face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-10-18) – cytologia

Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-10-18)

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytologicznych ginekologicznych w systemie Papanicolaou i Bethesda – ocena i interpretacja rozmazu cytologicznego oraz badań cytologicznych ginekologicznych – cytologia płynna w technologii LBC – ocena i interpretacja rozmazu cytologicznego w okresie od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Treść ogłoszenia

Pytania oferenta

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert