face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-04-05) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-04-05)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2024r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • urologii,
  • otolaryngologii,
  • gastroenterologii,
  • kardiologii,
  • położnictwa i ginekologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • gruźlicy i chorób płuc.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert