face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-05-08) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-05-08)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2024r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • reumatologii,
  • neurologii,
  • otolaryngologii,
  • gastrornterologii,
  • kardiologii,
  • położnictwa i ginekologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • gruźlicy i chorób płuc,

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert