Szkoła Rodzenia


Wyświetl większą mapę

Zajęcia “Szkoły Rodzenia” prowadzone są w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4, w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godz. 18:00 – 20:00.

Zapisy prowadzone są telefonicznie: 22 810-78-49, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

W bieżącym roku SZPZLO Warszawa Praga Południe nadal realizuje program zdrowotny edukacji przedporodowej “Szkoła Rodzenia”, który finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

szkoła rodzenia

W programie mogą uczestniczyć kobiety spełniające jeden z poniższych warunków:

  • posiadają dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy,
  • posiadają zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy,
  • przebywają w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.

Udział w programie jest bezpłatny.

Program szkoły obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania do porodu oraz pielęgnacji noworodka.

Rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie II i III trymestru ciąży. Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań. Jedno spotkanie trwa około 2 godzin. Zajęcia prowadzone są przez położne oraz lekarza ginekologa położnika.

Uwaga! Kobiety w ciąży, które są zainteresowane udziałem w Szkole Rodzenia, muszą posiadać zgodę lekarza prowadzącego ciążę na uczestnictwo w programie.