face
bip
wozek


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1440).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://szpzlo.praga-pld.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracj: 2024-03-04

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Pawłowska, bpawlowska@szpzlo.praga-pld.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810-30-52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba SZPZLO Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39, 04 – 082 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się w odległości 500 m od węzła komunikacyjnego przy Rondzie Wiatraczna. Dojście piesze do budynku od Ronda Wiatraczna możliwe jest ul. Grochowską, ul. Czapelską, ul. Igańską. Przy Rondzie Wiatraczna znajdują się przejścia dla pieszych, posiadają sygnalizację dźwiękową. Od ul. Grochowskiej pieszo dojście przez kładkę możliwe przy użyciu schodów stałych lub windy. Od kładki dojście piesze chodnikiem ok. 200 m.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m od pętli autobusowej przy ul. Wiatracznej. Autobusy linii: 142 kierunek Wiatraczna – Aleksandrów, 143 kierunek Wiatraczna – Rembertów Kolonia, 145 kierunek Wiatraczna – Żerań FSO, 148 kierunek Wiatraczna – Lotnisko Chopina, 183 kierunek Wiatraczna – Zielona, 521 kierunek Wiatraczna – Falenica, 123 kierunek Wiatraczna – Dw. Wschodni, 702 kierunek Wiatraczna – Glinianka, 704 kierunek Wiatraczna – PKP Halinów, 720 kierunek Wiatraczna – Rzekta, 722 kierunek Wiatraczna – Kupiecka, 730 kierunek Wiatraczna – Brzeziny.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200 m przy ul. Grochowskiej lub w odległości 500 m przy Rondzie Wiatraczna. Tramwaje linii 3, 9, 24 kierunek Gocławek oraz tramwaje nr 22, 24, 26 pętla Wiatraczna.

Najbliższy postój taksówek znajduje się w odległości 300 m od budynku przy pętli autobusowej Wiatraczna.

Parking znajduje się w podziemiu Galerii Wiatraczna przy ul. Grochowskiej. Można skorzystać z parkingu znajdującego się przy budynku siedziby SZPZLO wjazd bramą od ul. Krypskiej. Wjazd na parking dostępny po kontakcie z kancelarią po naciśnięciu przycisku wideofonu.

Opis wejścia do budynku i strefa obsługi interesantów

Do budynku od strony lewej prowadzi chodnik, przy którym zaparkowane są samochody. Od prawej strony wejścia do budynku znajduje się ogrodzenie. Na wprost wejścia do budynku jest wąski chodnik z krawężnikiem i zejście na asfaltową ulicę Krypską. Wejście do budynku jest oznakowane. Przed wejściem znajduje się brama. Po przejściu przez bramę po prawej stronie znajduje się szlaban. O lewej strony do budynku prowadzą 2 pary oszklonych drzwi o szerokości 90 cm. Przy pierwszych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk domofonu. Budynek dwupiętrowy posiada schody, brak windy. Po lewej stronie przy schodach znajduje się poręcz. Na parter prowadzi 10 schodów.

Na parterze od lewej strony znajdują się: toaleta z szerokim wjazdem 90 cm (drugie drzwi), Kancelaria Ogólna (czwarte drzwi), na końcu korytarza na wprost zlokalizowana jest kolejna toaleta po prawej stronie do niej prowadzą drzwi drewniane 90 cm. Na parterze po prawej znajdują się kolejne pomieszczenia administracyjne. Przy schodach na parterze po prawej stronie znajduje się drewniana ławka.

Na pierwsze piętro prowadzą schody z poręczą po prawej stronie. Po wejściu na pierwsze piętro po prawej stronie znajduje się stolik i krzesło. Na I piętrze po lewej i prawej stronie zlokalizowane są pokoje administracyjne. Idąc od strony lewej w pierwszym pokoju zlokalizowany jest sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa i Naczelnej Pielęgniarki, w trzecim pokoju znajduje się sekretariat Dyrektora. Po prawej stronie znajduje się siedem pokoi pracowników administracji. Toalety na tym piętrze z drzwiami o szerokości 90 cm zlokalizowane są po stronie lewej (drugie drzwi) oraz na końcu korytarza, na wprost schodów. Na korytarzu po lewej stronie usytuowany jest stolik i dwa krzesła.

Na II piętro prowadzą schody – 20 stopni. Po lewej i prawej stronie korytarza znajdują się pokoje pracowników administracji. Na drugim piętrze znajdują się dwie toalety z drzwiami o szerokości 90 cm, zlokalizowane są po lewej stronie korytarza (drugie drzwi) oraz drzwi na wprost schodów na końcu korytarza.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Abrahama 16, 03-982 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Dojścia piesze do przychodni są od ulic Abrahama, Fieldorfa, Bora Komorowskiego i Umińskiego. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasie dojścia do budynku rozstawione są stojaki do rowerów.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50 metrów (autobusy 111,148,123, 509). Miejsca parkingowe znajdują się wokół przychodni oraz przy ulicy Abrahama. Dodatkowo wyznaczone na jezdni i na parkingu są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy postój taksówek znajduje się w odległości 100 metrów od przychodni.

Opis wejścia do przychodni i strefy obsługi pacjentów

Główne wejścia (dla dorosłych i dzieci zdrowych) znajdują się od ulicy Abrahama. Wejście dla dzieci chorych oraz wjazd dla transportu medycznego od ulicy Orlego lotu (z drugiej strony budynku). Wszystkie wejścia dostępne są dla osób na wózków i skuterach rehabilitacyjnych oraz osób niepełnosprawnych z psami asystującymi. Nie posiadają mechanizmów ułatwiających otwierania. Wszystkie wejścia posiadają również podjazdy dla niepełnosprawnych. Dojście piesze schodami wyposażonymi w poręcze (na poziom -1, 1 piętro). Wewnątrz budynku dostępna jest winda, korytarze i schody są szerokie pozwalające na wymijanie się pojazdów dla niepełnosprawnych.

Główny punkt informacyjny oraz obszar kontroli znajduje się na wprost wejścia głównego. Rejestracje nie posiadają obniżonej lady, dostęp do okienek łatwy, bez barier ograniczających podjazd wózkiem. W rejestracji głównej znajduje się pętla indukcyjna. Dostęp do tłumacza migowego jest on-line.

Na każdym piętrze dostępne są toalety damskie i męskie oraz toalety dla niepełnosprawnych (wyposażenie w przestrzeń manewrową). Toalety nie są wyposażone w system przyzywowy. Gabinety lekarskie i pomieszczenia diagnostyczne są oznakowane w całym budynku.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ateńska 4, 03 – 978 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Dojście piesze do przychodni od ul Ateńskiej oraz od ul Arabskiej. Przejście dla pieszych nie ma sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują żadne przeszkody takie jak: słupki na przejściach, drzewa, stojaki dla rowerów.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul Saskiej ok. 600m, Afrykańskiej 800m (509, 111, 123, 507), ul Brukselskiej ok 400m (117). Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul Saskiej w odległości ok 600m. Placówka nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Do przychodni można dostać się dwoma wejściami od ul Arabskiej. Pierwsze wejście jest w środku budynku po schodach na pierwsze piętro. Stopnie schodów są proste bez podcięć, wyposażone w dwustronne okrągłe poręcze. Drugie wejście z zewnątrz budynku po schodach, wyposażone w metalowe poręcze.

Przy schodach zewnętrznych znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach szerokość przejścia 90 cm. Do windy może wejść jedna osoba na wózku i jedna osoba towarzysząca. W windzie brak oznaczeń brajlowskich i komunikatów dźwiękowych.

Przychodnia jest podzielona na dwie części szklanymi drzwiami (90cm), na dwa hole. W pierwszym holu znajduje się rejestracja (nie posiada obniżonej lady) oraz jeden gabinet lekarski, w drugim holu znajdują się gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejścia do gabinetów oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, brak pętli indukcyjnych, w holu przy rejestracji brak elektronicznych tablic z wyświetlaczami informujących o kolejce osób oczekujących. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego on-line. Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Grochowska 339, 03-822 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Przychodnia mieści się w budynku wolno stojącym o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, w otulinie ogrodu z własnym parkingiem, z szerokimi alejami chodnikowymi prowadzącymi do trzech wejść w przychodni.

Wejście główne na teren przychodni znajduje się u zbiegu ulic: Międzynarodowej i Grochowskiej, natomiast wjazd na parking jest od ulicy Grochowskiej. W pobliżu przebiegają następujące linie komunikacyjne:
– Autobus: 125, 135 (przystanek Bliska), ok. 100m,
– Tramwaj: 3, 6, 22, 26 (przystanek Bliska), ok. 100m,
– Metro (przystanek Stadion Narodowy – M2), odległość 1,2 km,
– Kolej PKP (Stacja Warszawa Wschodnia, ul. Lubelska) R1, R2, R8, S2 – odległość 950 m.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Główne wejście do budynku wyposażone jest w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90cm, brak progów). Wewnątrz budynku po lewej stronie od ruchomych drzwi znajduje się winda przystosowana dla osób na wózkach (przestronna kabina, nisko usytuowane i podświetlane elementy sterowe, dobrze widoczne oznaczenia, poręcze, brak sygnalizacji dźwiękowej). Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie.

Z prawej strony budynku mieści się wejście bez progu do Poradni POZ dla dzieci z windą dostosowaną do przewożenia dzieci w wózkach i zatrzymującą się na pierwszej kondygnacji (wysoki parter), gdzie usytuowana jest poradnia z możliwością zjazdu na kondygnację podziemną. Windy nie posiadają dodatkowego oznaczenia przycisków alfabetem Braillea, natomiast są przyciski z wypukłościami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Dojście piesze do poszczególnych kondygnacji przebiega po szerokich schodach, zabezpieczonych listwami antypoślizgowymi, po jednej stronie wyposażone jest w poręcze.

Na pierwszej naziemnej kondygnacji, na wprost wejścia znajduje się przestronny półokrągły główny hol, prowadzący do rejestracji ogólnej, do poradni POZ dla dorosłych, poradni specjalistycznych i pracowni USG. Lady w rejestracji znajdują się na wysokości 110cm, co pozwala na podjazd osób na wózkach, ale utrudnia pacjentowi możliwość podpisywania dokumentów, stąd obok rejestracji postawiony jest niższy stolik.

Oprócz rejestracji na wysokim parterze znajdują się gabinety POZ dla dorosłych: punkt pobrań, gabinet zabiegowy i EKG, gabinety lekarskie oraz gabinet USG.

Na pierwszym piętrze zlokalizowana jest Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Stomatologiczna.

Na kondygnacji podziemnej mieści się Poradnia Rehabilitacyjna z fizjoterapią, gabinetami masażu i salą gimnastyczną, do której swobodny dostęp jest możliwy przy użyciu windy i schodów przy wejściu głównym, oddzielonych szklaną ścianą od ciągu komunikacyjnego oraz bocznego wejścia od strony parkingu (zejście tylko po schodach).

Korytarze prowadzące do gabinetów pozwalają na niezależny ruch dwustronny a wszystkie drzwi do gabinetów są o wymiarach co najmniej 90cm i sprzyjają bezproblemowemu poruszaniu się.

Na kondygnacji pierwszej i drugiej dostępna jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z przestrzenią manewrową, uchwytami, nisko zamocowaną miską ustępową i umywalką oraz dozownikami na odpowiednich wysokościach. W toaletach brak jest systemu przyzywowego.

W prawym skrzydle budynku na pierwszym piętrze zlokalizowana jest poradnia POZ dla dzieci z osobnym wejściem bez progu i windą. Schody i winda prowadzą do holu z dwoma oddzielnymi wejściami: jedno do poradni dla dzieci zdrowych, drugie do poradni dla dzieci chorych, które oddziela odrębna rejestracja do POZ dla dzieci z dostępem od strony każdej z poradni. Z wejścia głównego do przychodni jest przejście do poradni dla dzieci (wejście z prawej strony z holu głównego, oddzielone szklaną ścianą z drzwiami).

Przed wejściem do ciągów komunikacyjnych są czytelne oznaczenia poszczególnych poradni a w holach gabinetów wiszą wystające tabliczki z ich nazwami.

W przychodni jest brak pętli indukcyjnej. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ludwika Kickiego 24, 03-390 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Dojście piesze od ulic: Wiatraczna, Szaserów, Dwernickiego, Siennicka, Chrzanowskiego, Mycielskiego. W odległości ok. 700 m znajduje się Wojskowy Instytut Medyczny przy ulicy Szaserów oraz Urząd Skarbowy Warszawa – Wawer przy ul. Mycielskiego.

W najbliższej okolicy przejścia dla pieszych wyposażone są w sygnalizację świetlną, a przejście przez ulicę Szaserów dodatkowo w sygnalizację dźwiękową, za wyjątkiem ulicy Chrzanowskiego, gdzie nie występuje żadna sygnalizacja.

Najbliższy dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia znajduje się w odległości ok. 2500m.

Przystanki autobusowe przy dworcu od ulicy Lubelskiej:
– 123 (04) do przystanku Siennicka (02)
– 173 (06) do przystanku Mycielskiego (02)
– 202 (07) do przystanku Mycielskiego (02)
odległość do przychodni ok. 240m.

Od Ronda Wiatraczna możliwy dojazd autobusami:
– 123, 173 (08) do przystanku Siennicka (01) – odległość do przychodni ok. 240m
– 188, 523 (08), (10) do przystanku Dwernickiego (04) – odległość do Przychodni ok. 300m.

Od ulicy Waszyngtona autobus linii 102 do przystanku Mycielskiego (02) – odległość do przychodni ok. 240m.

W najbliższej okolicy budynku znajdują się pojedyncze drzewa nie powodujące utrudnień, szerokie chodniki zapewniają wygodne dojście dla pieszych. Wzdłuż ulicy wyznaczone są miejsca parkingowe. Przed wejściem głównym jest jedno oznaczone miejsce parkingowe dla pacjentów niepełnosprawnych oraz miejsce dla karetek pogotowia.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Przychodnia usytuowana jest w trzykondygnacyjnym budynku, wejście i schody są zadaszone. Budynek posiada dwa wejścia: główne od ulicy Kickiego dla pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Specjalistycznych oraz boczne dla Poradni Dzieci Zdrowych. Zewnętrzny podjazd przy wejściu głównym i bocznym umożliwia swobodny podjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i rodzicom z małymi dziećmi. Drzwi zewnętrzne otwierane klamką, następne drzwi oznaczone informacją o automatycznym otwieraniu.

Na parterze przychodni znajduje się Rejestracja, która wyposażona jest w obniżone stanowisko do obsługi pacjentów na wózkach. Bezpośrednio przy wejściu jest szatnia dla pacjentów, obsługiwana przez pracownika. Przy windzie w miejscu ogólnodostępnym, znajdują się tablice z niezbędnymi informacjami dotyczącymi pracy i funkcjonowania placówki. Z lewej strony Rejestracji znajduje się Pracownia RTG z pomieszczeniem dla oczekujących i przebieralnią oddzielona od hallu drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem.

Wszystkie drzwi są z szerokimi skrzydłami, a w pracowni swobodna możliwość manewrowania wózkiem inwalidzkim. Z Rejestracji prowadzą schody na wyższe piętra z obustronnymi poręczami oraz stopniami z podcięciem. Winda przystosowana do przewozu jednej osoby poruszającej się na wózku, z rozsuwanymi drzwiami, wyświetlaczem, informacją głosową o numerze piętra i oznaczeniami Brajla na przyciskach.

Na pierwszym piętrze z lewej strony znajduje się Poradnia POZ dla dorosłych oraz z prawej strony Poradnia POZ dla dzieci, oddzielone hallem i drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem. Z korytarzy jest swobodny dostęp do gabinetów lekarskich, oznaczonych w widoczny sposób tabliczkami informacyjnymi. Szerokość drzwi przystosowana dla osób na wózkach.

Na drugim piętrze z lewej strony w korytarzu oddzielonym od holu drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem znajduje się Poradnia Ortopedyczna oraz Poradnia Reumatologiczna. Szerokość korytarza pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Szerokość drzwi przystosowana dla osób na wózkach. Dobra powierzchnia manewrowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych.

Na trzecim piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne, nie są przeznaczone dla pacjentów placówki.

Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się toalety dla pacjentów oraz specjalnie oznaczone toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażone w poręcze, szerokie drzwi oraz system przywoławczy. Istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego w formie on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Korytnicka 42/44, 04-109 Warszawa,

Poradnia stomatologiczna

Opis sposobu dojazdu

Dojazd do placówki możliwy jest autobusem lub tramwajem:
– Czapelska (183 m) – Tramwaj linii: 3, 6, 9, 24
– Wspólna Droga (271 m) – Tramwaj linii: 3, 6, 9, 24 – Autobus linii: 123, 125, 141, 142, 173, 183, 702, 704, 720, 722, 730
– Wiatraczna (434 m) – Tramwaj linii: 3 ,6, 9, 22, 24, 26 – Autobus linii: 123, 125, 141, 142, 143, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730
– os. Majdańska (665 m) – Autobus linii: 141, 143, 188, 523
– os. młodych (711 m) – Autobus linii: 188, 523

Dojście do przychodni od ulicy Grochowskiej:
1. Przejście przez bazarek przy Galerii “Uniwersam Grochów”.
2. Przez kładkę od strony ulicy Czapelskiej obok parkingu samochodowego.
3. Przejście od ulicy Majdańskiej obok straży pożarnej.

Miejsca parkingowe znajdują przed wejściem do budynku bez wydzielenia miejsca dla niepełnosprawnych.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Wejście do budynku znajduje się od strony Korytnickiej i opisane jest „Stomatologia”. Nad wejściem znajduje się niewielkie zadaszenie. Dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dostępna jest pochylnia.

Dostępna jest szeroka winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych (przyciski opisane alfabetem Braila, winda również informuje głosowo). Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok poczekalni, opisana czytelnie, znajduje się w niej przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego.

Do dyspozycji pacjentów jest poczekalnia z wydzielonymi krzesłami. Obok poczekalni znajduje się rejestracja oddzielona od strefy pacjenta przegrodą z pleksji. Parter: hol wejściowy jest bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Rejestracja dla pacjentów jest po stronie prawej od wejścia, w nieznacznej jego odległości. Nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej. W holu głównym znajdują się po lewej stronie winda, a prawej stronie schody, które prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Informacje wywieszone na tablicach są czytelne.

Pierwsze piętro: po lewej stronie klatki schodowej znajduje się pracownia RTG (wykonuje zdjęcia stomatologiczne).

Drugie piętro: po stronie prawej i lewej klatki schodowej znajdują się gabinety stomatologiczne oraz ogólnodostępne WC dla pacjentów i WC dla pacjentów z niepełnosprawnością. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do gabinetów oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w poręcze.

Winda jest przestronna, oznakowanie przycisków wypukłe i brajlem, posiada komunikaty dźwiękowe.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. W placówce jest dostępność do tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrołęcka 4, 04 – 102 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Dojścia piesze są od ulic: Ostrołęckiej, Korytnickiej, Majdańskiej, Igańskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody: drzewa, słupki na przejściach.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: ul. Grochowska (tramwaje: 3, 6, 9, 24, Rondo Wiatraczna 26, 22), ul. Grochowska (autobusy: 123, 125, 141, 142, 145, 148) Rondo Wiatraczna (autobusy: 143, 183, 142, 702, 704, 720, 722, 730) znajdują się w odległości do 600 m.

Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy Ostrołęckiej.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Poradnia dla dorosłych

Wejście główne do poradni dla dorosłych jest zadaszone oraz dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze – schody. Dojazd dla osób z niepełnosprawnością – podjazd. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób, wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do gabinetów oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

Winda jest przestronna, posiada przyciski z oznaczeniem brajlowskim, posiada też komunikaty dźwiękowe. Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na drugim piętrze. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego.

Parter: hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Rejestracja dla pacjentów jest na wprost wejścia w nieznacznej jego odległości. Nie posiada obniżonej lady. W rejestracji znajduje się pętla indukcyjna. W holu głównym znajdują się po prawej stronie winda i schody, które prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Informacje wywieszone na tablicach są czytelne. Szerokość wszystkich drzwi wynosi powyżej 90 cm.

Na parterze po prawej stronie znajduje się gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pobrań krwi oraz pokój śniadań dla pacjentów oczekujących na ponowne pobranie krwi, gabinet pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych oraz toaleta dla pacjentów z niepełnosprawnością.

Na pierwszym piętrze znajdują się gabinety lekarskie: po prawej stronie klatki schodowej gabinety: okulistyczne z ciemnią, neurologiczny oraz pracownie EEG i Pola widzenia. Po lewej stronie klatki schodowej, znajdują się gabinety lekarzy POZ oraz gabinet laryngologiczny. Z poczekalni jest swobodne dojście do toalet dla pacjentów.

Na drugim piętrze: po prawej stronie klatki schodowej znajduje się wejście do Szkoły Rodzenia – sali dydaktycznej i sali ćwiczeń z szatniami dla uczestników zajęć. Po lewej stronie klatki schodowej znajduje się wejście do Poradni ginekologiczno-położniczej. Znajduję się tam 2 gabinety lekarzy ginekologów, 2 gabinety położnych POZ z przylegającym do nich gabinetem KTG. W holu znajduje się wejście do gabinetu położnej POZ realizującej zabiegi w środowisku zamieszkania dziecka i matki.

Poradnia POZ dla dzieci

Dojście do Poradni dla dzieci chorych (wejście od strony Ostrołęckiej) jest równe, bez nachylenia.

Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Po lewej stronie znajduje się wejście do poradni dla dzieci chorych – swobodne dojście do rejestracji, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, izolatki i toalety dla dzieci z niepełnosprawnością. Duża poczekalnia dla dzieci i ich opiekunów.

Korytarz jest wydzielony szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do gabinetów oznakowane są tabliczkami. Nie ma oznaczeń brajlowskich. Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Dojście do Poradni dla dzieci zdrowych (wejście od strony Korytnickiej 42/44) jest równe, bez nachylenia. Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Po prawej stronie znajduje się dojście do rejestracji, gabinetu przygotowawczego, gabinetu lekarskiego, punktu szczepień i toalety dla dzieci. Duża poczekalnia dla dzieci i ich opiekunów.

Wejścia do gabinetów oznakowane są tabliczkami. Nie ma oznaczeń brajlowskich. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrzycka 2/4, 04 – 035 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Przychodnia znajduje się w budynku usługowym na parterze (bez schodów). Dla mieszkańców osiedla dojście pieszo.

Najbliższe przystanki autobusowe – Przyczółek Grochowski (autobusy 502, 514, 520, 525, 182, 151) znajdują się w odległości 50m od przychodni.

Brak jest miejsc parkingowych dla pacjentów przyjezdnych samochodami oraz osób niepełnosprawnych.

Opis wejścia do przychodni i strefy obsługi pacjentów

Główne wejście do przychodni – od ul Ostrzyckiej – szerokie, z możliwością wjechania na wózku inwalidzkim. Lada do obsługi pacjentów w rejestracji na wysokości 130cm.

W przychodni korytarze są wąskie uniemożliwiające wyminięcie 2 osób. Toaleta dla pacjentów nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Saska 61, 03 – 914 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Wejście do budynku Przychodni ul. Saska 61 dla pacjentów dorosłych jest od strony ulicy Zwycięzców, natomiast dla dzieci wejście od ulicy Meksykańskiej. W odległości około 100 metrów od budynku Przychodni znajdują się przystanki autobusowe linii 111, 123, 147, 507, 509.

W bliskiej odległości od Przychodni znajduje się postój taksówek (przy ulicy Wandy róg Zwycięzców).

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone na chodniku:
– 1 miejsce parkingowe przy ulicy Meksykańskiej vis a vis wejścia do Poradni Dziecięcej.
– 1 miejsce parkingowe od szczytu budynku na chodniku od strony ulicy Wandy.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Wejście do budynku Przychodni dla Dorosłych od strony ulicy Zwycięzców jest zadaszone i osoby niepełnosprawne (poruszające się na wózku inwalidzkim) korzystają z pochylni, drzwi otwierają się mechanicznie (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Hol wejściowy jest przestronny bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Wejście do Poradni Dziecięcej bez zadaszenia wyposażone w drzwi otwierane automatycznie, bez progów. Na terenie Przychodni na parterze, pierwszym piętrze oraz w Poradni Dziecięcej są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z odpowiednią przestrzenią manewrowania i systemem przyzwania.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna wyposażona jest w windę, która zatrzymuje się na 4 poziomach (dostęp do wszystkich pomieszczeń Przychodni w skrzydle A i B). Winda przestronna, oznakowanie przycisków wypukłe. Brak oznakowania brajlem i komunikatów dźwiękowych informujących o numerze poziomu windy.

Do Poradni Gastroenterologicznej mieszczącej się w skrzydle C Przychodni osoby niepełnosprawne nie mają możliwości bezpośredniego dostępu, lecz po wcześniejszym powiadomieniu pracownika Przychodni, który umożliwi przedostanie się do windy, potem do platformy dźwigowej, a następnie do Poradni.

Stopnie schodów są proste bez podcięć i wyposażone w dwustronne okrągłe poręcze.

Dostęp do Rejestracji ogólnej osób niepełnosprawnych funkcjonuje przy użyciu windy poprzez wciśnięcie 1 (pierwszy poziom windy). Rejestracja Ogólna oznaczona dużym napisem podwieszonym do sufitu. W rejestracji głównej znajduje się pętla indukcyjna.

Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób, wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Możliwy jest wstęp do Przychodni z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Styrska 44, 04 – 188 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Dojścia piesze lub dojazd autem od ulicy Grochowskiej. Na wysokości przystanku tramwajowego i autobusowego Kwatery Głównej należy wjechać w ul. Podolską a następnie w ul. Styrską (pierwsza ulica po prawej stronie od ulicy Grochowskiej). Budynek przychodni usytuowany jest na rogu ul. Podolskiej i Styrskiej.

W odległości ok. 300 m znajduje się pętla tramwajowa Gocławek. Od pętli do przychodni jest jeden przystanek tramwajami nr 3, 6, 9, 24 w kieunku Ronda Wiatraczna. Od Ronda Wiatraczna pięć przystanków do Kwatery Głównej, ewentualnie autobusami 125, 143, 173, 183 (4 przystanki, przystanek na żądanie).

W najbliższej okolicy przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Chodniki są szerokie, zapewniają wygodne dojście, okoliczna zieleń nie powoduje utrudnień. Najbliższa możliwość dogodnej przesiadki to Rondo Wiatraczna.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Przychodnia usytuowana jest trzykondygnacyjnym budynku. Wejścia do Przychodni bezpośrednio z chodnika, bez barier architektonicznych. Budynek posiada Wejście główne od ul. Styrskiej oraz wejście boczne od ul. Podolskiej do Poradni Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci zdrowych. Wejście główne jest dla pacjentów:
– Poradni Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci chorych,
– Poradni Podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych,
– Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych,
– Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dorosłych,
– Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
– Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, a pozostałe drzwi są z szeroko otwieranymi skrzydłami, pozwalające na przejazd osobom na wózkach inwalidzkich.

Na parterze hol wejściowy jest przestronny, po prawej stronie znajduje się Rejestracja, która posiada obniżone stanowisko do obsługi pacjentów na wózkach oraz jest wyposażone w sygnalizator dla osób z uszkodzeniem słuchu. Naprzeciwko Rejestracji znajduje się szatnia obsługiwana przez pracownika placówki. Za Rejestracją znajduje się Poradnia POZ dla dzieci chorych, natomiast po prawej stronie od głównego wejścia mieści się POZ dla dorosłych. Bezpośrednio przy Wejściu głównym i Rejestracji znajdują się tablice informacyjne dla pacjentów.

Dostęp na piętra umożliwiają schody oraz przestronna winda, która posiada sygnalizację dźwiękową i świetlną oraz przyciski z oznaczeniem brajlowskim. Schody są proste oraz wyposażone w dwustronne poręcze.

Na pierwszym piętrze znajdują się: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Na drugim piętrze znajdują się Dzienny Oddział Psychiatryczny dla dorosłych.

Na parterze oraz na każdym z pięter znajdują się toalety ogólnodostępne oraz dla osób z niepełnosprawnością. W toaletach jest przestrzeń manewrowa oraz system przyzywowy.

Korytarze w przychodni są szerokie umożliwiające wyminięcie się dwóch osób. Informacje wywieszone na tablicach są czytelne, a gabinety dodatkowo mają oznaczenia brajlowskie. Możliwy jest wstęp do Przychodni z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

 

Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Sygietyńskiego 3, 04 – 022 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Dojście piesze od ulic: Waszyngtona, Grenadierów, Międzyborskiej, Walewskiej, Wąwolnickiej, Kinowej. Przejście dla pieszych przez ul. Waszyngtona posiada sygnalizację świetlną, pozostałe jej nie mają.

Najbliższe przystanki autobusowe: 311, 135, 158 znajdują się przy ul. Cyraneczki/Międzyborska. Najbliższe przystanki tramwajowe: 9, 24 mieszczą się przy ul. Waszyngtona.

Przy ul. Grenadierów znajduje się postój taksówek.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Sygietyńskiego naprzeciwko wejścia głównego do Przychodni. Są również miejsca parkingowe dla pozostałych pacjentów.

Opis wejścia do budynku i strefy obsługi pacjentów

Główne wejście jest zadaszone z podjazdem oraz pochylnią zabezpieczoną poręczą dla osób niepełnosprawnych. Drzwi dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózku (szerokość przejścia powyżej 90cm). Boczne drzwi – wejście do Poradni dla dzieci zdrowych i chorych zabezpieczone zadaszeniem z podjazdem dla wózków.

Hole wejściowe przestronne z dostępem do rejestracji. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. W poradni dla dzieci schody do gabinetów lekarskich oraz Punktu szczepień.

Na wprost wejść, zarówno w Poradni Ogólnej i w Poradni dla dzieci znajdują się czytelne tablice informacyjne. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich gabinetów na terenie przychodni.