face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2024-03-04) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2024-03-04)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.04.2024r. do 30.06.2025r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • gastroenterologii,
  • kardiologii,
  • gruźlicy i chorób płuc,
  • ginekologii i położnictwa,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • urologii,
  • okulistyki,
  • neurologii.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert