face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-05-09) – psychiatria

Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-05-09)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne w PZP dla dorosłych w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2024r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert