face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2024-03-18) – rehabilitacja

Ogłoszenie o konkursie ofert (2024-03-18)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w okresie od 01.04.2024r. do 31.12.2024r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert