face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-09-01) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2023-09-01)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2024 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert