Zamówienia publiczne

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych od 2021 r. prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Link do strony Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpzlo.praga-pld/proceedings.
Plany postępowań / postępowania archiwalne.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
16 lipca 2020 » SZPZLO/ZP/04/20 – „Zakup i dostawa szczepionek” 1 201
15 lipca 2020 » SZPZLO/ZP/05/20 – “Zakup aparatu RTG cyfrowego z wbudowanymi detektorami DR dla ZLO przy ul. Saska 61 w Warszawie.” 1 864
19 czerwca 2020 » SZPZLO/ZP/02/20 – “Zakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe” 1 850
21 maja 2020 » SZPZLO/ZP/01/20 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych” 1 077
13 stycznia 2020 » Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. 92
18 grudnia 2019 » SZPZLO/ZP/13/19 – “Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe” 970
23 października 2019 » SZPZLO/ZP/12/19 –”Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego” 1 547
22 sierpnia 2019 » SZPZLO/ZP/10/19 – “Zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z 3 rejestratorami holterowskimi EKG dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie”. 939
14 czerwca 2019 » SZPZLO/ZP/09/19 – “Zakup i dostawa szczepionek” 1 131
06 czerwca 2019 » Informacja z dnia 06.06.2019 r. o wszczęciu postępowania. 1 029