face
bip
wozek


Zamówienia publiczne

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych od 2021 r. prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Link do strony Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpzlo.praga-pld/proceedings.
Plany postępowań / postępowania archiwalne.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
06 czerwca 2019 » Informacja z dnia 06.06.2019 r. o wszczęciu postępowania. 1 158
05 kwietnia 2019 » SZPZLO/ZP/08/19 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kickiego 24. 1 961
28 marca 2019 » SZPZLO/ZP/03/19 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych” 1 410
22 lutego 2019 » SZPZLO/ZP/02/19 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 224
11 stycznia 2019 » SZPZLO/ZP/01/19 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 515
10 stycznia 2019 » Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. 198
28 grudnia 2018 » SZPZLO/ZP/12/18 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe. 1 356
25 października 2018 » SZPZLO/ZP/11/18 – „Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 1 783
17 października 2018 » SZPZLO/ZP/10/18 – „Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 3 282
19 września 2018 » SZPZLO/ZP/09/18 – „Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 2 949