face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/03/20 Zakup i dostawa aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

“SZPZLO/ZP/03/20 Zakup i dostawa aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty