face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/10/19 – “Zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z 3 rejestratorami holterowskimi EKG dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/10/19 – Zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z 3 rejestratorami holterowskimi EKG dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty