face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/13/19 – “Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/13/19 – usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty