face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/12/19 –”Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/12/19 – Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty