Zamówienia publiczne

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych od 2021 r. prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Link do strony Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpzlo.praga-pld/proceedings.
Plany postępowań / postępowania archiwalne.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
06 listopada 2017 » SZPZLO/ZP/10/17 – Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie 1 540
12 października 2017 » Konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018. 1 683
02 października 2017 » SZPZLO/ZP/09/17 – Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie. 2 008
22 września 2017 » SZPZLO/ZP/08/17 – Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 1 516
11 sierpnia 2017 » SZPZLO/ZP/07/17 – Wykonanie robót dodatkowych sanitarnych w Przychodni przy ul. Korytnickiej 42/44 w Warszawie 1 548
04 sierpnia 2017 » SZPZLO/ZP/06/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku Przychodni Zdrowia i jego otoczenia przy ul. Podolskiej i Styrskiej. 2 357
27 czerwca 2017 » SZPZLO/ZP/05/17 – Zakup i dostawa szczepionek 1 662
12 czerwca 2017 » SZPZLO/ZP/04/17 – Remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 – POZ dla dzieci, wejście główne do budynku. 1 898
11 maja 2017 » SZPZLO/ZP/02/17 – Roboty budowlane modernizacyjne w budynku ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44 w Warszawie. 1 841
04 maja 2017 » SZPZLO/ZP/03/17 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora” 1 882