face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/05/20 – “Zakup aparatu RTG cyfrowego z wbudowanymi detektorami DR dla ZLO przy ul. Saska 61 w Warszawie.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/05/20 – „Zakup aparatu RTG cyfrowego z wbudowanymi detektorami DR dla ZLO przy ul. Saska 61 w Warszawie.”

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacje dla wykonawców

Zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty