face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/01/20 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych.

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty