Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
24 maja 2018 » SZPZLO/ZP/08/18 – Zakup i dostawa szczepionek. 911
26 kwietnia 2018 » SZPZLO/ZP/07/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 652
20 kwietnia 2018 » SZPZLO/ZP/06/18 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 788
28 marca 2018 » SZPZLO/ZP/04/18 – Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych. 1 063
28 marca 2018 » SZPZLO/ZP/05/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 810
09 marca 2018 » SZPZLO/ZP/03/18 – „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” przy ul. Korytnickiej 42/44. 939
06 lutego 2018 » SZPZLO/ZP/02/18 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 198
06 lutego 2018 » SZPZLO/ZP/01/18 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 102
28 grudnia 2017 » SZPZLO/ZP/11/17 – Ubezpieczenie mienia i dpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. 818
16 listopada 2017 » Powtórny konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018. 743