Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
02 października 2017 » SZPZLO/ZP/09/17 – Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie. 521
22 września 2017 » SZPZLO/ZP/08/17 – Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 357
11 sierpnia 2017 » SZPZLO/ZP/07/17 – Wykonanie robót dodatkowych sanitarnych w Przychodni przy ul. Korytnickiej 42/44 w Warszawie 389
04 sierpnia 2017 » SZPZLO/ZP/06/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku Przychodni Zdrowia i jego otoczenia przy ul. Podolskiej i Styrskiej. 606
27 czerwca 2017 » SZPZLO/ZP/05/17 – Zakup i dostawa szczepionek 523
12 czerwca 2017 » SZPZLO/ZP/04/17 – Remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 – POZ dla dzieci, wejście główne do budynku. 687
11 maja 2017 » SZPZLO/ZP/02/17 – Roboty budowlane modernizacyjne w budynku ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44 w Warszawie. 700
04 maja 2017 » SZPZLO/ZP/03/17 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora” 694
30 marca 2017 » SZPZLO/ZP/01/17 – zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych. 860
30 grudnia 2016 » SZPZLO/ZP/14/16 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe 865