Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
28 grudnia 2017 » SZPZLO/ZP/11/17 – Ubezpieczenie mienia i dpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. 452
16 listopada 2017 » Powtórny konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018. 502
06 listopada 2017 » SZPZLO/ZP/10/17 – Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie 541
12 października 2017 » Konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018. 497
02 października 2017 » SZPZLO/ZP/09/17 – Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie. 745
22 września 2017 » SZPZLO/ZP/08/17 – Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 511
11 sierpnia 2017 » SZPZLO/ZP/07/17 – Wykonanie robót dodatkowych sanitarnych w Przychodni przy ul. Korytnickiej 42/44 w Warszawie 564
04 sierpnia 2017 » SZPZLO/ZP/06/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku Przychodni Zdrowia i jego otoczenia przy ul. Podolskiej i Styrskiej. 870
27 czerwca 2017 » SZPZLO/ZP/05/17 – Zakup i dostawa szczepionek 685
12 czerwca 2017 » SZPZLO/ZP/04/17 – Remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 – POZ dla dzieci, wejście główne do budynku. 854