face


SZPZLO/ZP/11/20 „Zakup i dostawa mebli medycznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

“SZPZLO/ZP/11/20 „Zakup i dostawa mebli medycznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty