face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/13/20 – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/13/20 – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe”.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty