face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/09/20 – „Zakup i dostawa mebli dla ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/09/20 „Zakup i dostawa mebli dla ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie”.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia z dnia 22.10.2020

Zmiana treści SIWZ z dnia 22.10.2020

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.10.2020

Informacja o wyborze oferty