face


SZPZLO/ZP/10/20 „Zakup i dostawa aparatury medycznej przychodni przy ul. Styrskiej 44” w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/10/20 „Zakup i dostawa aparatury medycznej przychodni przy ul. Styrskiej 44” w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o unieważnieniu postępowania