Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
19 czerwca 2020 » SZPZLO/ZP/02/20 – „Zakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe” 174
21 maja 2020 » SZPZLO/ZP/01/20 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych” 292
18 grudnia 2019 » SZPZLO/ZP/13/19 – „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe” 242
23 października 2019 » SZPZLO/ZP/12/19 –”Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego” 836
22 sierpnia 2019 » SZPZLO/ZP/10/19 – „Zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z 3 rejestratorami holterowskimi EKG dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie”. 342
14 czerwca 2019 » SZPZLO/ZP/09/19 – „Zakup i dostawa szczepionek” 510
06 czerwca 2019 » Informacja z dnia 06.06.2019 r. o wszczęciu postępowania. 366
05 kwietnia 2019 » SZPZLO/ZP/08/19 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kickiego 24. 1 081
28 marca 2019 » SZPZLO/ZP/03/19 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych” 702
22 lutego 2019 » SZPZLO/ZP/02/19 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 502