Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
11 stycznia 2019 » SZPZLO/ZP/01/19 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 213
28 grudnia 2018 » SZPZLO/ZP/12/18 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe. 167
25 października 2018 » SZPZLO/ZP/11/18 – „Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 527
17 października 2018 » SZPZLO/ZP/10/18 – „Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 1 255
19 września 2018 » SZPZLO/ZP/09/18 – „Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 1 339
24 maja 2018 » SZPZLO/ZP/08/18 – Zakup i dostawa szczepionek. 750
26 kwietnia 2018 » SZPZLO/ZP/07/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 552
20 kwietnia 2018 » SZPZLO/ZP/06/18 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 626
28 marca 2018 » SZPZLO/ZP/04/18 – Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych. 903
28 marca 2018 » SZPZLO/ZP/05/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 663