Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
23 października 2019 » SZPZLO/ZP/12/19 –”Usługa asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego” 375
22 sierpnia 2019 » SZPZLO/ZP/10/19 – „Zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z 3 rejestratorami holterowskimi EKG dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie”. 158
14 czerwca 2019 » SZPZLO/ZP/09/19 – „Zakup i dostawa szczepionek” 320
06 czerwca 2019 » Informacja z dnia 06.06.2019 r. o wszczęciu postępowania. 194
05 kwietnia 2019 » SZPZLO/ZP/08/19 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kickiego 24. 819
28 marca 2019 » SZPZLO/ZP/03/19 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych” 478
22 lutego 2019 » SZPZLO/ZP/02/19 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 311
11 stycznia 2019 » SZPZLO/ZP/01/19 – Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 475
28 grudnia 2018 » SZPZLO/ZP/12/18 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe. 460
25 października 2018 » SZPZLO/ZP/11/18 – „Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 859