face
bip
wozek


Program profilaktyki chorób układu krążenia

 

Cel programu:

 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia
 • promocja zdrowego stylu życia
 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka

 

Dla kogo jest program?
Do programu mogą przystąpić osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • wiek od 35 do 65 lat
 • brak zdiagnozowanych chorób (cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii, niektórych chorób układu krążenia – jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)
 • nie korzystające z tego programu w ciągu ostatnich 5 lat

 

Kto i gdzie realizuje program?
Program realizowany jest we wszystkich poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w SZPZLO Warszawa Praga Południe w godzinach pracy przychodni. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania.

 

Jak zgłosić się do programu?
Wystarczy zgłosić taki zamiar lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce i posiadać ważny dokument tożsamości. Termin zostanie wyznaczony w rejestracji zgodnie z dostępnością w placówce medycznej.

 

Co Cię czeka w ramach programu?
Lekarz lub pielęgniarka po przeprowadzeniu wywiadu skieruje na badania biochemiczne oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i na podstawie wyników dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania w zaproponowanym terminie
 • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

 

Korzyści z udziału w programie

 • podniesienie wiedzy na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia
 • wczesne wykrycie choroby
 • leczenie specjalistyczne