face
bip
wozek


Program profilaktyki gruźlicy

 

Cel programu:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności na gruźlicę
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc

 

Dla kogo jest program?

 • dla osób dorosłych, które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę
 • dla osób, u których stwierdzono przynajmniej jeden z niżej wymienionych czynników ryzyka:
  – bezrobocie
  – bezdomność
  – niepełnosprawność
  – obciążenie długotrwałą chorobą
  – uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.

 

Kto i gdzie realizuje program?
Program realizowany jest przez pielęgniarki we wszystkich poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w SZPZLO Warszawa Praga Południe w godzinach pracy przychodni. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania.

 

Jak zgłosić się do programu?
Należy zgłosić się do pielęgniarki, posiadać ważny dokument tożsamości i złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyłaś/eś w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

 

Co Cię czeka w ramach programu?
Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną. Jeżeli w ankiecie uzyskasz:

 • 10–24 punktów – jesteś osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania. Pielęgniarka przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety Twojemu lekarzowi POZ. Wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.
 • 1–9 punktów – jesteś osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania. Pielęgniarka nie zakwalifikuje Cię do dalszej diagnostyki. Kolejny raz możesz wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania.

 

Korzyści z udziału w programie:

 • podniesienie wiedzy na temat choroby – gruźlicy
 • wczesne wykrycie choroby
 • zapewnienie opieki lekarskiej we wczesnym etapie choroby
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych
 • leczenie specjalistyczne