face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/04/17 – Remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 – POZ dla dzieci, wejście główne do budynku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/04/17 – Remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 – POZ dla dzieci, wejście główne do budynku.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Dokumentacja projektowa

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty