face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/06/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku Przychodni Zdrowia i jego otoczenia przy ul. Podolskiej i Styrskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/06/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku Przychodni Zdrowia i jego otoczenia przy ul. Podolskiej i Styrskiej

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty