SZPZLO/ZP/08/19 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kickiego 24.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/08/19 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kickiego 24.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Informacja o wyborze oferty