face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/11/18 – „Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Informacja o wyborze oferty