Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
30 marca 2017 » SZPZLO/ZP/01/17 – zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych. 932
30 grudnia 2016 » SZPZLO/ZP/14/16 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe 982
13 października 2016 » Konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. 739
22 września 2016 » SZPZLO/ZP/13/16 Dostawa (zakup) aparatury medycznej. 1 256
12 sierpnia 2016 » SZPZLO/ZP/12/16 – „Remont części budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16” zlokalizowanego w Warszawie. 1 558
24 czerwca 2016 » SZPZLO/ZP/11/16 Remont części budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16 zlokalizowanego w Warszawie. 1 213
17 czerwca 2016 » SZPZLO/ZP/10/16 Dostawa (zakup) aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, wraz z jego zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu. 1 032
25 maja 2016 » SZPZLO/ZP/09/16 Zakup i dostawa szczepionek. 969
09 maja 2016 » SZPZLO/ZP/08/16 Zakup i dostawa szczepionek. 1 162
14 kwietnia 2016 » SZPZLO/ZP/07/16 Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Saskiej 61. 1 595