Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
28 grudnia 2018 » SZPZLO/ZP/12/18 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe. 791
25 października 2018 » SZPZLO/ZP/11/18 – „Usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 1 169
17 października 2018 » SZPZLO/ZP/10/18 – „Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 2 488
19 września 2018 » SZPZLO/ZP/09/18 – „Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe”. 2 332
24 maja 2018 » SZPZLO/ZP/08/18 – Zakup i dostawa szczepionek. 1 323
26 kwietnia 2018 » SZPZLO/ZP/07/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 1 022
20 kwietnia 2018 » SZPZLO/ZP/06/18 – „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 1 155
28 marca 2018 » SZPZLO/ZP/04/18 – Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych. 1 444
28 marca 2018 » SZPZLO/ZP/05/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”. 1 280
09 marca 2018 » SZPZLO/ZP/03/18 – „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe” przy ul. Korytnickiej 42/44. 1 306