Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
11 maja 2017 » SZPZLO/ZP/02/17 – Roboty budowlane modernizacyjne w budynku ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44 w Warszawie. 846
04 maja 2017 » SZPZLO/ZP/03/17 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora” 836
30 marca 2017 » SZPZLO/ZP/01/17 – zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych. 1 013
30 grudnia 2016 » SZPZLO/ZP/14/16 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe 1 156
13 października 2016 » Konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. 818
22 września 2016 » SZPZLO/ZP/13/16 Dostawa (zakup) aparatury medycznej. 1 335
12 sierpnia 2016 » SZPZLO/ZP/12/16 – „Remont części budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16” zlokalizowanego w Warszawie. 1 714
24 czerwca 2016 » SZPZLO/ZP/11/16 Remont części budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16 zlokalizowanego w Warszawie. 1 294
17 czerwca 2016 » SZPZLO/ZP/10/16 Dostawa (zakup) aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, wraz z jego zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu. 1 121
25 maja 2016 » SZPZLO/ZP/09/16 Zakup i dostawa szczepionek. 1 047