Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
16 października 2015 » SZPZLO/ZP/15/15 Dostawa (zakup) aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 313
31 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/09/15 Dostawa (zakup) aparatury medycznej dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 097
21 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/10/15 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych schodów i pochylni wejściowych do budynku wraz z remontem istniejących nawierzchni drogowych. 1 020
10 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/07/15 Dostawa szczepionek. 1 010
07 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/06/15 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych schodów i pochylni wejściowych do budynku wraz z remontem istniejących nawierzchni drogowych. 1 586
14 maja 2015 » SZPZLO/ZP/04/15 Dostawa (zakup) aparatury medycznej dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 248
16 kwietnia 2015 » SZPZLO/ZP/03/15 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych oraz odczynników do badań manualnych. 1 400
16 marca 2015 » SZPZLO/ZP/02/15 Dostawa (zakup) aparatury medycznej dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 635
07 stycznia 2015 » SZPZLO/ZP/01/15 Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. 1 300