Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Data
utworzenia
Tytuł Ilość wyświetleń
10 marca 2016 » SZPZLO/ZP/04/16 Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 862
11 lutego 2016 » SZPZLO/ZP/03/16 Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 585
21 stycznia 2016 » SZPZLO/ZP/02/16 Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 123
05 stycznia 2016 » SZPZLO/ZP/01/16 Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. 1 043
29 października 2015 » SZPZLO/ZP/17/15 Dostawa (zakup) diatermii krótkofalowej wraz z zestawem do aplikacji kondensatorowej dla Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 025
29 października 2015 » SZPZLO/ZP/16/15 Dostawa (zakup) autoklawu – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 900
16 października 2015 » SZPZLO/ZP/15/15 Dostawa (zakup) aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 406
31 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/09/15 Dostawa (zakup) aparatury medycznej dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe. 1 179
21 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/10/15 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych schodów i pochylni wejściowych do budynku wraz z remontem istniejących nawierzchni drogowych. 1 096
10 lipca 2015 » SZPZLO/ZP/07/15 Dostawa szczepionek. 1 086