face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/05/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/05/18 – „Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o unieważnieniu postępowania