face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/01/17 – zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty

Informacje o unieważnieniu postępowania