face
bip
wozek


SZPZLO/ZP/03/17 – „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty