face
bip
wozek


Praca w POZ dla lekarzy i pielęgniarek

Praca w POZ !

Pilnie zatrudnimy

  • specjalistów medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii lub w trakcie specjalizacji,
  • pielęgniarki POZ o kwalifikacjach: posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo odbywające szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego albo odbywajace kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo posiadające tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

w poradni POZ (dorośli i dzieci).
Oferujemy korzystne warunki płacowe i dogodne formy zatrudnienia!

Kontakt z sekretariatem Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 22-813-30-51 / email: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl
lub
Działem Kadr i Płac – email: kadry@szpzlo.praga-pld.pl

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.